DE CEUSTER MESTSTOFFEN – 06/07/2000

Beschrijving van de reclame

De reclamebrochure van een tuincentrum beschrijft het product als een “natuurlijk, veilig en milieuvriendelijk middel dat de bladeren van uw hosta's en andere sierplanten… beschermt tegen slakkenvraat”. Er wordt uitgelegd dat de scherpe lavakorrels een mechanische hindernis vormen waar de slakken met hun tere slijmhuid niet overheen komen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als stijdig met de milieureclamecode o.m. art. 7 en 14, want geen enkel product kan in absolute zin “milieuvriendelijk” zijn, in het beste geval is het minder schadelijk waarbij dan moet worden uitgelegd waarom dit zo is. De reclame geeft niet aan waarom het product “milieuvriendelijk” zou zijn.

Jurybeslissing

Na onderzoek, was de Jury van mening dat de term “milieuvriendelijk” uitzonderlijk als aanvaardbaar kan beschouwd worden gezien het een 100% natuurlijk product betreft dat enkel wordt aangewend als een vorm van mechanische hindernis voor slakken wat in de reclame wordt uitgelegd, zodat er kan van uitgegaan worden dat dit geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu.

Adverteerder: DE CEUSTER MESTSTOFFEN
Product/Dienst: DCM Slakkenwal
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/2000