DACIA – 18/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « en exclusivité, venez découvrir la nouvelle Sandero » toont een wagen van het merk in vooraanzicht en achteraanzicht, met prijsaanduiding « à partir de 7.950 euros ».
Onderaan, vermelding van de contactgegevens van de adverteerder en openingsuren.

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor het voertuig Dacia Sandero laat na om de CO2uitstoot en het brandstofverbruik te vermelden.. Dit is strijdig met het K.B. van 5/9/2001.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet vermeld werden, hetgeen strijdig is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (en haar bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s. Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft een gewijzigde advertentie meegedeeld.

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder verticaal de volgende vermelding heeft toegevoegd : prix tvac Dacia Sandero 1,4e, Consommation cycle complet 7,0l/100km – Emission CO2 165g/km.

De Jury heeft er nota van genomen dat de Dacia Sandero 1,4e uitsluitend verkrijgbaar is met manuele versnellingen.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat indien de reclame slechts één model/variant dekt (Dacia Sandero 1,4 manuele versnellingen), het correct is om zich te beperken tot de vermelding van de CO2 uitstoot en brandstofverbruik van het model in kwestie.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertententie een prijs « vanaf » vermeldt en dus van aard is om meerdere modellen/varianten te dekken.

Indien de reclame meer dan één model dekt, dienen óf de officiële brandstofverbruiksgegevens en CO2 gegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 te worden opgenomen, en dit op basis van bijlage IV van het voornoemde K.B.

Wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik/CO2 uitstoot binnen die groep, en dit op basis van art. 1, 7° en 8° van het voornoemde K.B.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorvermelde bepalingen. Anderzijds wat de zichtbaarheid en leesbaarheid van de vermeldingen betreft (criterium dat tevens vooropgesteld wordt in het voornoemd K.B.), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze vermeldingen reeds horizontaal te plaatsen (en dit in afwachting van de aanpassing van de Febiac code die tot doel heeft om concrete parameters te voorzien die toelaten om de leesbaarheid/zichtbaarheid te evalueren).

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DACIA
Product/Dienst: Sandero
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/07/2008