CORTAL – 14/09/1999

Beschrijving van de reclame

Tegenover de tekst in grote letters : “Hoe snel geld verdienen op de beurs”, stelt de advertentie de eigenschappen van de on-line service voor : U bent rechtstreeks verbonden met de beurs – Uw kosten van de makelaarsprovisie worden beperkt – Uw orders worden overgemaakt aan de beurs te Brussel in minder dan 1 minuut – U hebt toegang tot de belangrijkste wereldmarkten. Bon om informatie te bekomen.

Motivering van de klacht(en)

De tekst, die geen rechtstreeks verband houdt met de voordelen van een rechtstreekse verbinding, is niet conform met de financiële ethiek. Hij geeft een verkeerd beeld van het portefeuillebeheer (men kan ook verliezen) en vormt een aanzetting tot beursspeculatie wat strijdig is met de deontologie van het beroep.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het zijn bedoeling was de lancering van de Internet site aan te kondigen en informatie te verstrekken over de verschillende voordelen van de on-line dienst (snelheid, voordelige kosten, toegang tot de belangrijkste plaatsen in de wereld), alsook enkel ervaren beursspecialisten te overtuigen om er gebruik van te maken. Dit blijkt uit de keuze van de financiële pers voor de verspreiding van de advertentie die naar een brochure verwijst waarin de technische uitleg over de winst gebaseerd is op de voordelen van de lagere tarieven en die, net zoals de advertentie, geen raadgevingen bevat om bv. meerwaarden te realiseren.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de slogan niet aanzet tot beursspeculatie, nu de advertentie en de documentatie enkel de voordelen van de dienst weergeven (snelheid en voordelige kosten).
De lezers van de gespecialiseerde financiële pers zijn ervan op de hoogte dat op de beurs zowel geld kan verloren worden als verdient, zodat het risico de slogan letterlijk op te vatten minimiem is. De Jury had bijgevolg geen opmerkingen te formuleren.

Adverteerder: CORTAL
Product/Dienst: Cortal street
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/1999