CONCEPT & POSE – 29/05/2001

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een conversatie horen tussen de oproepcentrale en een taxichauffeur. Er zijn meerdere oproepen voor hetzelfde adres en de centrale vraagt wat er gebeurt. De taxichaffeur antwoordt dat het gaat om de opening van een firma die keukens verkoopt. Vervolgens herhaalt een stem het adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar. Het beroep van taxichauffeur en oproepcentrale wordt ondergewaardeerd en in het belachelijke getrokken.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan geen opmerking te moeten formuleren van oordeel zijnde dat de boodschap geen enkel objectief element bevat dat in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving of zelfdisciplinaire codes, wat ook de subjectieve beoordeling zou zijn die eenieder kan hebben ten aanzien van de stijl en toon.

Adverteerder: CONCEPT & POSE
Product/Dienst: Keukens
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Kleineren
Initiatief: Andere
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/05/2001