CONCENTRA MEDIA/GAZET VAN ANTWERPEN – 07/12/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan : “Met je klas naar Disneyland Resort Paris”, toont een afbeelding van Disneyland met bekende Disneyfiguren.
Tekst onderaan: “Blijf sparen! De grote Disneyland spaaractie voor derde, vierde, vijfde en zesde klassen is weer terug. En ook dit jaar kunnen er maar liefst 8 klassen mee. De eerste week zit er al op maar deze week kan je ook nog volop sparen. Knip tot en met zaterdag 24 november 2007 zoveel mogelijk punten uit Gazet van Antwerpen en win met je klas 2 magische dagen in Disneyland Resort Paris. Breng je vrienden en familie alvast op de hoogte, want sparen is de boodschap! Voor alle info en extra spaarposters surf je naar www.gva.be . Meer info over de 15e verjaardag van Disneyland vind je op www.disneyland15.com”. Onderaan wordt het cijfer “15” afgebeeld alsook een kerstbal met als opschrift “8 reizen*”. De asterisk verwijst naar de tekst: “2 klassen per leerjaar.Gazet van Antwerpen”.

Motivering van de klacht(en)

Via deze reclame worden kinderen van de lagere school aangezet om zoveel mogelijk kranten te kopen. Er zijn kinderen die daaraan hun zakgeld besteden (meerdere tientallen euro’s per kind). Slechts enkele klassen kunnen naar het pretpark, de andere klassen zijn hun geld kwijt. Er is geen creativiteit mee gemoeid (geen gedicht schrijven, knulselwedstrijd,…), alleen pure commercie (verkoop van kranten aan kinderen uit lagere school).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze actie zoals de voorgaande jaren samen met Disneyland Parijs verloopt, waardoor via communicatie in Gazet van Antwerpen, een groepsreis (all in) volledig gratis ter beschikking wordt gesteld aan 8 klassen van het basisonderwijs.Hij benadrukte de volgende punten:

1)de wedstrijd verloopt tussen gelijkwaardige deelnemers:
-deelnemen kan enkel in klasverband
-deelname is beperkt tot leerlingen van het 3e,4e,5e en 6e leerjaar van het basisonderwijs
-de deelnemende klassen worden in leeftijdscategoriën ingedeeld
-winnaar per leerjaarcategorie is de klas die gemiddeld per leerling de meeste punten spaarde.

2)deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting:
-spaarpunten kunnen uit een krant worden geknipt zonder dat de deelnemer het bewijs moet leveren dat hij de krant heeft aangekocht
-een keer per klas per dag, op de dag van publicatie in Gazet van Antwerpen, kunnen de punten afgehaald worden van 10 tot 12u.
-wanneer en hoeveel spaarpunten zullen gepubliceerd worden, staat uitdrukkelijk in het reglement.
-de spaarposters kunnen gratis gedownload worden via de website.

3)begeleiding door leerkracht en directie:
-deelname is enkel mogelijk in klasverband, derhalve verloopt de deelname onder toezicht en begeleiding van de leerkracht en daardoor ook van de schooldirectie.

4)de wedstrijd kan sociale vaardigheden stimuleren:
Afhankelijk van de creativiteit van de leerkrachten, directies, ouderverenigingen en ouders kunnen de leerlingen van de deelnemende klassen gestimuleerd worden in diverse sociale vaardigheden. Bij voorgaande edities is gebleken dat :
-kinderen contact opnemen met familie, buren en vrienden waardoor er interactie ontstaat waarbij het kind en zijn schoolervaring centraal wordt geplaatst.
-spaarpotjes knutselen die op centrale punten (winkels, kapsalons,…) worden geplaatst
-aanwezigheid van de kinderen in krantenwinkel in overleg met een krantenverkoper waardoor de kinderen sociale vaardigheden oefenen om klanten op beleefde manier aan te spreken.
-…

5)iedereen wint:
indien men geen hoofdprijs gewonnen heeft, krijgt elke deelnemende klas een troostprijs per leerling.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie ondermeer het volgende vermeldt : “Breng je vrienden en familie alvast op de hoogte, want sparen is de boodschap” Voor alle info en extra spaarposters surf je naar www.gva.be”.

Het wedstrijdreglement zoals aanwezig op de website (www.gva.be) preciseert op welke manier gratis spaarpunten kunnen bekomen worden (één keer per klas per dag, op de dag van de publicatie in Gazet van Antwerpen, kunnen de punten afgehaald worden bij Gazet van Antwerpen, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, van 10 tot 12 u). Er wordt tevens gepreciseerd op welke data en hoeveel spaarpunten (2, 5, 10,…) er telkens in Gazet van Antwerpen zullen staan.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om kinderen aan te zetten om zoveel mogelijk kranten “te kopen” en evenmin om kinderen ertoe aan te sporen hun ouders of andere volwassenen te overhalen om zoveel mogelijk kranten “te kopen”. Het gaat niet om een aansporing tot kopen, wel om een aansporing om zoveel mogelijk punten te verzamelen, hetgeen kan zonder aankoopverplichting.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met art. 18 van de ICC code.
Bij gebreke aan inbreuken terzake heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: CONCENTRA MEDIA/GAZET VAN ANTWERPEN
Product/Dienst: Spaaractie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2007