COMPLEXE CAP’TAIN – 05/09/2018

Beschrijving van de reclame

De afbeelding voor de fuif in kwestie toont barbiepoppen met jurkjes en minirokjes, met de tekst « vendredi 10 août – Mini jupe Party – entrée gratuite à toutes les filles en mini jupe » en de gegevens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de vrouw, in deze advertentie voorgesteld door een barbiepop, duidelijk op een voor de meeste vrouwen denigrerende en vulgaire manier afgebeeld. De vrouw wordt tevens gelijkgesteld met een barbiepop en dus met een stuk speelgoed. Bovendien wordt zij duidelijk afgebeeld in een vernederende maar ook hyper-geseksualiseerde houding. Volgens de klager speelt de reclame tot slot ook in op het symbool van seksualisering dat de minirok is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder, zelf een vrouw, deelde mee dat ze helemaal niet begrijpt op welke manier haar flyer vernederend zou kunnen zijn voor het vrouwelijke geslacht.
Als klein meisje hebben we allemaal wel eens op deze mooie poppen willen lijken of ons ermee geïdentificeerd. Ze nemen geen vulgaire houdingen aan en dragen geen ongepaste kleding.
Ze vindt dat het hier echt om “muggenzifterij” gaat, zeker als je ziet wat er tegenwoordig allemaal in de media verschijnt. Voor haar is het een erezaak om nooit vulgair te zijn of iemand te choqueren. Het is bovendien de eerste keer dat ze dit soort klacht ontvangt en ze vraagt zich af wie er tegenwoordig nog gechoqueerd is door een minirok. Ze denkt dat de persoon die deze klacht heeft ingediend een beetje wereldvreemd is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Facebookadvertentie voor de "Mini Jupe Party" barbiepoppen met jurkjes en minirokjes toont.

De Jury is van mening dat de manier waarop de vrouw aldus wordt afgebeeld niet seksistisch is en niet getuigt van een gebrek aan respect voor de vrouw.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is ze eveneens van mening dat de afbeelding niet choquerend of onfatsoenlijk is. Volgens de Jury vormt de advertentie bovendien geen inbreuk op de waardigheid van de vrouw en is ze niet van aard om als denigrerend ten opzichte van vrouwen te worden beschouwd.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet in strijd is met de Regels van de JEP inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke van inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COMPLEXE CAP'TAIN
Product/Dienst: Mini-jupe Party
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/09/2018