COLRUYT – 15/11/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie met de vermelding “Griezel mee” op de website van de adverteerder toont een foto van drie verklede kinderen rond een mini-operatietafeltje waarop een teddybeer ligt met een open buik waaruit witte vulling komt en verschillende soorten snoepgoed (waaronder rode slierten).
Links daarvan een jongen verkleed als arts in een blauwe operatieschort met bebloede handen en een bebloed voorhoofd en ter hoogte van de buik zichtbare rode darmen die deel uitmaken van het verkleedkostuum en rechts een meisje verkleed als heks die de teddybeer een inspuiting geeft. Achteraan een jongen verkleed met een doodshoofdmasker en een zwart pak met daarop een deel van een skelet afgebeeld (borstkas), een rode gordel om zijn middel en een grote, hoge zwarte hoed die een infuus gevuld met rode vloeistof vasthoudt.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dit helemaal geen goede reclame voor een website voor kinderspeelgoed. Volgens hem bevat de reclame geweld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder was van oordeel dat de afbeelding geen geweld (zoals bijvoorbeeld slaan, vechten, doden, …) noch voorwerpen van geweld (zoals bijvoorbeeld een mes, hakbijl, pistool, …) weergeeft. Er is sprake van een operatie met griezelige elementen en personages op een afbeelding ter promotie van zijn Halloween-assortiment. Op de afbeelding staan drie kinderen afgebeeld gekleed in een verkleedkostuum dat deel uitmaakt van dit assortiment.

Het thema Halloween plaatst griezelen en het opwekken van bepaalde angsten op een ludieke wijze centraal. Dit heeft de adverteerder met deze afbeelding trachten te benaderen. Het gebruik van de teddybeer als patiënt beklemtoont volgens hem het fictieve en ludieke karakter van de operatie. De vulling van de buik die bestaat uit diverse snoepjes beklemtoont dit des te meer en maakt ook de link met de traditie die Halloween in stand houdt, namelijk het aanbellen van deur tot deur om snoepjes in te zamelen terwijl men familie, vrienden en buren in een griezelige outfit wat onschuldig schrik aanjaagt.

In geen geval had de adverteerder met deze reclame het opzet geweld af te beelden in welke vorm dan ook, noch het opzet op te roepen tot het plegen van geweld. Halloween staat niet voor deze gedachte; de reclame zeker ook niet. In tegendeel, de afbeelding geeft een arts weer die onder assistentie van twee personen een teddybeer opereert en dus veeleer goede zorgen verleent in nood.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie ter gelegenheid van Halloween op de website van de adverteerder die een foto van drie verklede kinderen rond een mini-operatietafeltje waarop een teddybeer ligt toont met de vermelding “Griezel mee”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de kinderen worden afgebeeld in verkleedkleren die deel uitmaken van het gepromote Halloween-assortiment van de adverteerder.

De Jury heeft in herinnering gebracht dat het feest van Halloween traditioneel inspeelt op angstgevoelens en dat de adverteerder vrij is om dit thema aan te snijden in zijn reclame.

Zij is eveneens van mening dat de reclame voldoende duidelijk gekaderd blijft binnen de thematiek van Halloween en niet aanspoort tot gewelddadig of anderszins laakbaar gedrag.

Desalniettemin is de Jury van mening dat vooral de afbeelding van de jongen verkleed als arts – in een blauwe operatieschort met bebloede handen en een bebloed voorhoofd en een graaiende bewegingen makend ter hoogte van de openliggende buik van de teddybeer waaruit niet alleen witte vulling komt maar ook onder meer rode slierten (snoepgoed zo blijkt) – het risico loopt om choquerend over te komen voor jonge kinderen.

Ze is derhalve van mening dat deze reclame negatieve reacties kan veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren in overeenstemming met artikel 1 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud houdt in dat de adverteerder vrij is met betrekking tot het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Dreamland Halloween
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/11/2017