COFIDIS – 13/12/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Om de terugkeer naar school aan te kunnen. Tot 200.000 Fr ter beschikking !”, legt de advertentie uit dat een krediet van 20.000 tot 200.000 Fr kan bekomen worden om moeilijke momenten (verbonden aan kinderopvoeding) te overbruggen. De tekst vermeldt de karakteristieken en de gebruiksmodaliteiten van de kredietopening. Worden o.m. benadrukt dat “sinds 15 jaar heeft het systeem 600.000 cliënten tevreden gesteld” en “in deze moeilijke momenten wenst u niet van uw plichten af te zien”. Terugbetalings-schema en wettelijke vermeldingen.

Motivering van de klacht(en)

De eerlijkheid van de reclame wordt in vraag gesteld, meer bepaald wat betreft de voldoening van het cliënteel en de plicht van de ouders om een schuld aan te gaan voor een kind wordt beschouwd als chantage.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de tevredenheid waarvan sprake betekent dat 600.000 personen in het systeem van de kredietopening een oplossing hebben gevonden voor het beheersen van hun budget, o.m. ter gelegenheid van de terug naar school periode die een punctuele verhoging van de uitgaven veroorzaakt. De uitgaven kunnen in de loop van de volgende maanden gemakkelijker terugbetaald worden. Van chantage kan er geen sprake zijn.

Jurybeslissing

T.a.v. het eerste punt, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren. Wat betreft het tweede punt, was de Jury van oordeel dat het woord “plichten” een gevoel van schuld kan veroorzaken, bv. bij personen die in financiële moeilijkheden zitten. Zij heeft de aanbeveling gedaan het woord te schrappen ofwel dit aspect “plicht” op een discretere manier te formuleren.

Gevolg

Hoewel niet eens met het standpunt van de Jury, heeft de adverteerder aanvaard op dat aspect niet meer aan te dringen.

Adverteerder: COFIDIS
Product/Dienst: Direct cash
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/12/2000