CITROEN – 16/11/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een opeenvolging van scènes die zich afspelen in een wagen.
VO: “U zal 3917 keer zingen, u zal 2432 keer kussen, u zal 59 keer huilen, u zal 1234 keer uw make-up bijwerken. U zal dit (een man vervoert een vrouw die op het punt staat te bevallen), dat (een man slaapt met zijn gezicht geplet tegen het raam) en zelfs dat (een vrouw installeert een kind op de achterbank) doen. U zal ook 4 keer de liefde bedrijven (we zien een wagen die beweegt en vervolgens handen en daarna voeten op een gezicht). En dan nog dat (een passagier legt zijn voeten op rand van het venster), dat (een meisje steekt een vinger in haar neus) en dat (een vrouw en een man doen hun zwemkledij aan in de wagen aan de rand van het strand). In de loop van uw leven brengt u 4 jaar en 1 maand in uw auto door. Dus, geniet ervan. U beter leren kennen inspireert ons. Vindt al onze antwoorden op citroeninspiredbyyou.com.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager bevat deze reclame beelden die choquerend zijn voor kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder begrijpt uit de meegestuurde documenten dat de klager de betwiste reclame van Citroën verwijt “beelden die choquerend zijn voor kinderen” te tonen, zonder verder te verduidelijken welke elementen hij zogenaamd choquerend vindt.

Na het herbekijken van de betwiste reclame, veronderstelt hij dat de klager in het bijzonder de beelden viseert waaruit men (op een impliciete manier) kan opmaken dat een koppel seksuele betrekkingen heeft in een wagen.

De adverteerder is van mening dat de klacht ongegrond is en dit omwille van de volgende redenen, conform de jurisprudentie van de JEP:

1. De seksuele relatie wordt niet getoond aan de kijker. Ze wordt slechts erg “symbolisch” en “impliciet” voorgesteld aangezien we geen enkel intiem deel van de lichamen zien. We zien enkel een wagen die beweegt en voeten op een gezicht.
Men kan dus vaststellen dat, rekening houdend met de huidige sociale context, de reclame geen enkele visuele voorstelling bevat die strijdig zou kunnen zijn met het fatsoen volgens de huidige normen en waarden in België. De reclame is evenmin van aard om morele schade te veroorzaken bij kinderen of adolescenten aangezien geen enkele ruwe, obscene, vulgaire of onzedige afbeelding die hen zou kunnen choqueren getoond wordt in de reclamevideo.

2. De scène die door de klager aan de kaak wordt gesteld, moet geanalyseerd worden in de context van de reclame, die vooral humoristisch wil zijn (cf. bijvoorbeeld het beeld van de man die slaapt met zijn gezicht “geplet” tegen het raam van zijn wagen, het kleine meisje dat een vinger in de neus steekt, de mensen die luidkeels en vals zingen …) en die surft op de welgekende clichés van wat er kan gebeuren in een wagen (cf. bijvoorbeeld de vrouw die klaar is om te bevallen of, juist, het feit van seksuele betrekkingen te hebben …).

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de adverteerder van mening dat de betwiste reclame manifest conform is met de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen van toepassing op de betwiste Citroën reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een opeenvolging van scènes toont die zich afspelen in een wagen (mensen die zingen, kussen, huilen, hun make-up bijwerken, naar het ziekenhuis vertrekken voor een bevalling, slapen, de liefde bedrijven, hun zwemkledij aandoen om naar het strand te gaan, enz…) en dit om de slogan “In de loop van uw leven brengt u 4 jaar en 1 maand in uw auto door. Dus, geniet ervan.” te illustreren.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de beelden die doen denken aan personen die de liefde bedrijven enkel een wagen tonen die beweegt en vervolgens handen en daarna voeten op een gezicht. De Jury is van mening dat de handeling op deze manier enkel gesuggereerd wordt en niet van aard is om choquerend over te komen.

De Jury is van oordeel dat deze humoristische spot geen element bevat dat indruist tegen de geldende fatsoensnormen.

Ze is eveneens van oordeel dat zijn inhoud niet van aard is om mentale of morele schade te veroorzaken bij kinderen of adolescenten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Citroën
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/11/2016