CHIMAY – 08/12/2016

Beschrijving van de reclame

Op de voorpagina van de krant staat onderaan een kleine advertentie met het logo van de adverteerder, een afbeelding van een kaas, een flesje Chimay-bier en een glas Chimay-bier, met daarbij de tekst: “Ontdek het authentieke samenspel van de trappistenbieren en –kazen van Chimay. Uitzonderlijk aanbod op pagina 16 tot 7€ korting.”.

De krantenpagina waarnaar wordt verwezen bevat bovenaan het logo van de adverteerder en een afbeelding van een snijplank met stukjes kaas, enkele flesjes Chimay-bier en een glas Chimay-bier, met daarbij de tekst:
“Het echte samenspel van de trappistenbieren en –kazen sinds 1876”.
Links daaronder, afbeeldingen van grotere flessen Chimay-bier en een glas Chimay-bier, met daarbij onder meer de tekst: “Personaliseer jouw Chimay magnum (1,5l) als exceptioneel eindejaarscadeau”.
Onderaan in kleine letters: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”.
Rechts onderaan, onder de titel “Profiteer van onze uitzonderlijke kazen actie”, twee kortingsbonnen met afbeeldingen van Chimay-kazen, met daarbij respectievelijk de teksten: “-2€ bij aankoop van 1 Chimay kaas naar keuze” en “-5€ bij aankoop van 2 Chimay kazen naar keuze”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de educatieve slogan ontbreekt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de opmerking van de lezer betrekking heeft op een kleine teaser die verwijst naar de werkelijke reclamepagina binnenin de krant en dat de kortingen slechts gelden voor de kaas en niet voor het bier.
Hij heeft eveneens gepreciseerd dat hij voor het gedeelte van de communicatie inzake bier wel degelijk de vermelding “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” gebruikt heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie onderaan de voorpagina van de krant waar men een kaas ziet evenals een flesje en een glas Chimay-bier met daarbij de tekst: “Ontdek het authentieke samenspel van de trappistenbieren en –kazen van Chimay. Uitzonderlijk aanbod op pagina 16 tot 7€ korting.”.

Ze heeft eveneens kennis genomen van de pagina binnenin de krant waarnaar wordt verwezen, waar men ook kazen ziet evenals flesjes en glazen Chimay-bier, magnumflessen Chimay-bier en twee kortingsbonnen bij aankoop van Chimay-kaas. Links onderaan de pagina staat de vermelding in kleine letters: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”.

De Jury is van oordeel dat de advertentie onderaan de voorpagina van de krant wel degelijk een reclame voor bier uitmaakt, maar heeft vastgesteld dat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” opgelegd door artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna het Convenant) er niet op vermeld wordt.

De Jury is eveneens van oordeel dat de pagina binnenin de krant in haar geheel een reclame voor bier uitmaakt en heeft vastgesteld dat, hoewel de educatieve slogan hier vermeld wordt, dit het geval is in een lettergrootte die kleiner is dan de grootte voorgeschreven door Bijlage B van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertenties in kwestie in strijd zijn met de voormelde bepalingen.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de educatieve slogan te vermelden op de beide advertenties en dit conform de bepalingen van Bijlage B 1) (b) (i) van het Convenant en bij gebreke daaraan de reclames niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: CHIMAY
Product/Dienst: Bieren en kazen van Chimay
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  08/12/2016