CHEZ LEON – 27/08/2013

Beschrijving van de reclame

Man: « Chérie, j’ai faim. Tu as préparé quelque chose à manger ? »
Vrouw: « Non, mon chéri, pas encore, je viens juste de rentrer. »
Man: « Bon, alors on va au restaurant Chez Léon. Ils font une promo moules marinières à volonté à seulement 15 € durant tout l’été. En plus, la terrasse est nouvelle. On va en profiter ! »
Voice-over: « Restaurant Chez Léon. 34, chaussée de Binche à Mons et chaussée de Courtrai à Froyennes. Chez Léon ? Chez Léon ! »

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om een duidelijk seksistisch stereotype.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij hierin geen seksisme ziet en dat hij niet begrijpt wat de consument bedoelt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en is van oordeel dat deze geen inbreuk maakt op de Regels inzake afbeelding van de mens of op de bepalingen inzake kleinering.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHEZ LEON
Product/Dienst: Restaurant
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/08/2013