CEDRIC KENNOF – 06/06/2016

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een afbeelding van een naakte zwarte man, met voor zijn schaamstreek een afbeelding van een container van de adverteerder.
Daarbij de tekst: “Bij ons telt niet het formaat…
Container niet vol = minder betalen”.

Motivering van de klacht(en)

Voor de klager gaat deze reclame er ver over. Hij vindt het een bevestiging van clichés rond zwarte mannen aan de hand van een seksuele allusie. Hij vindt de reclame walgelijk en echt vernederend voor een bepaalde groep uit onze maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst heel duidelijk te stellen dat het nooit zijn bedoeling is geweest om met dit beeld een bepaalde groep of mensen te beledigen.

Tevens deed hij beroep op een erkend reclamebureau dat deze foto selecteerde uit bestaande stockfoto’s; hij handelde dus volledig te goeder trouw.

Er wordt inderdaad gebruikt gemaakt van een cliché over Afrikaanse mannen, maar naar zijn mening kan de inhoud niet als denigrerend worden ervaren. Bovendien is dit cliché zelfs op basis van verschillende onderzoeken wetenschappelijk te bewijzen.

De adverteerder kan het standpunt van de klager dan ook niet volgen en vindt het frappant dat deze klacht plots opduikt terwijl het beeld door hem al meerdere jaren wordt gebruikt voor diverse vormen van communicatie.

Als bedrijf doet hij zijn uiterste best om respect te tonen voor iedereen in onze maatschappij. Een mooi bewijs daarvan zijn de verschillende nationaliteiten die hij tewerkstelt en sterker nog de vele Afrikaanse klanten die nooit gestruikeld zijn over de reclame. Hij hoopt dan ook dat de knipoog van deze leuke, succesvolle campagne de bovenhand haalt op een voor hem dubieuze klacht.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding en de bijhorende tekst.

De Jury is van mening dat deze reclame een cliché over een bepaalde bevolkingsgroep inzet in een commerciële communicatie op een manier die, zelfs als ze humoristisch bedoeld is, denigrerend overkomt voor de betrokken groep en kan leiden tot pejoratieve en stereotyperende zinspelingen en vermeldingen gebaseerd op afkomst.

Zij is tevens van mening dat de combinatie van de gekozen bewoordingen en de afbeelding in deze reclame aldus een bepaalde bevolkingsgroep op clichématige wijze herleidt tot een fysiek seksueel kenmerk en in diskrediet brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame in strijd is met punten 3 en 4 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld geen gevolg te zullen geven aan de beslissing van de Jury.

Voor wat de affichage betreft werd derhalve een schorsingsaanbeveling aan het betrokken medium gericht en voor wat de reclame-uiting op de website betreft werd deze niet-naleving ter kennis van de Raad voor de Reclame gebracht, overeenkomstig artikels 10 en 11 van het Juryreglement.

Adverteerder: CEDRIC KENNOF
Product/Dienst: Containerverhuur
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/06/2016