CARREFOUR – 12/02/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een jongen die twee zwarte borden tegen zijn hoofd houdt en zo Mickey Mouse nadoet.
Tekst: “Vos enfants sont difficiles à table ? Mettez-les devant un dessin animé. ” met daaronder de afbeelding van het product waarvan sprake (hamburgers in de vorm van Mickey).
Onderaan de slogan “Simplifiez-vous la vie” en daaronder de logo’s van de verschillende winkelketens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De problemen van kinderen die voor televisie en computerpelletjes worden gedropt, zijn algemeen bekend. De communicatiemoeilijkheden tussen ouders en kinderen is er één van. Deze reclame is dan ook zeer choquerend. Het kind, lastig object dat men het zwijgen moet opleggen, wordt niet gerespecteerd. Het niet-communiceren wordt aangemoedigd, het gebrek aan kennis van de problematiek door personen die beïnvloed kunnen worden door dit soort van boodschappen wordt schaamteloos uitgebuit.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met een duidelijke knipoog werd gerealiseerd teneinde hamburgers te promoten in de vorm van een tekenfilmfiguur (in dit geval Mickey), zonder aan te zetten tot een negatieve levensstijl. Volgens de Jury spoort deze reclame ouders niet aan hun kinderen voor de televisie te zetten, maar promoot ze vleeswaren in de vorm van een tekenfilmfiguur. De Jury heeft gemeend dat deze reclame niet van aard is om verkeerd te worden geïnterpreteerd door het grote publiek.

Daarnaast heeft de Jury vastgesteld dat de reclame zich duidelijk richt tot de ouders (Vos enfants sont difficiles à table ?...) en niet rechtstreeks tot kinderen is gericht.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Carrefour
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/02/2008