CARREFOUR – 06/07/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

Vrouw: “Ik hou van barbecueën, want als het barbecue is, dan kookt mijn man.”
Mark: “Ahah, da’s goed gezien, hé jongen!”
Man: “Ah ja, maar ne barbecue da’s lekker hé, meneer Mark!”
Mark: “Ah zeker met onze varkensribbetjes hier.”
Man: “Heerlijk natuur of gemarineerd.”
Mark: “Awel, ik zou iedere dag kunnen barbecueën.”
Man: “Ah ja, dan moet uw vrouw nooit meer koken!”
Mark: “Ja… als ‘t zo zit dan euh…”
Voice-over 1: “Tot dinsdag bij Carrefour market: onze sappige varkensribbetjes, natuur of gemarineerd voor maar 6,25 euro per kilo.”
Voice-over 2: “Carrefour market. Als het vers moet zijn.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster voelde zich erg aangesproken door de genderstereotypen: alsof zij als vrouw alleen mag koken. In een moderne Westerse samenleving in 2016 vindt zij zulke uitspraken niet kunnen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het hier gaat om een ludieke, humoristische spot die geenszins de bedoeling heeft om de rol van de vrouw te herleiden tot deze van keukenprinses.
Het is namelijk zo dat in de praktijk het meestal de man is die het vlees bakt op de barbecue.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die hierop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een luchtig gesprek laat horen over het koken op de barbecue om de producten van de adverteerder te promoten.

De Jury is van mening dat de spot niet beweert of de indruk wekt dat koken de exclusieve taak van de vrouw is of dat vrouwen alleen maar zouden mogen koken.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een genderstereotype te bestendigen dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is ook van mening dat de spot noch vrouwen noch mannen negatief in beeld brengt.
Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet denigrerend is voor vrouwen of mannen en evenmin in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Carrefour Market
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/2016