CANON – 04/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een het aangezicht en de blote schouders van een jonge vrouw met uitdagende blik en geheven hoofd die haar halsketting toont. Het betreft een halsketting bestaande uit een ijzeren band waaraan 4 kleine digitale fototoestellen hangen. Tekst : “Digital IXUS i. Une collection étonnante”. Onderaan de advertentie bevindt zich een afbeelding van het product en een verklarende tekst, gevolgd door logo en begeleidende slogan van het merk.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is vernederend. Zij gebruikt de vrouw als simpele kapstok voor fototoestellen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling erin bestond om te benadrukken dat het product dat in 4 kleuren beschikbaar is dermate mooi, stijlvol, kwaliteitsvol en klein is dat men het kan vergelijken met een juweel. Hij benadrukte dat hij hiernaar heeft verwezen in de tekst (“un bijou d'appareil photo numérique”).

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de advertentie geen enkel onfatsoenlijk of vernederend element bevat t.a.v de vrouw en haar menselijke waardigheid niet aantast. De visual is niet van aard om de vrouw te reduceren tot een voorwerp. Uit het geheel van de boodschap blijkt duidelijk dat de bedoeling erin bestaat om de eigenschappen (klein, mooi,…) van het product aan te prijzen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: CANON
Product/Dienst: Digitaal fototoestel
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/12/2003