CAFE ‘T PUTJE – 17/02/2015

Beschrijving van de reclame

Op de Facebookpagina van de betrokken horecagelegenheid staat een advertentie met bovenaan de volgende tekst:
“ERISTOFF AFTERSCHOOLPARTY @ ’t Putje … Buy a shot of Eristoff … Get a scratch and win a couple ski’s!!!”.

Daaronder een afbeelding van de kop van een wolf met daarnaast een paar ski’s en onderaan ijs met daarin 4 verschillende flessen van het product met daarvoor telkens een gevuld shotglas.
In deze afbeelding is de volgende tekst aangebracht:
“Scratch, win a drink for free & win Eristoff ski’s
Van 16:00 tot 22:00
1 shot Eristoff flavoured = 1 scratch & win
Vodka from the land of the wolf”.

Onderaan deze afbeelding wordt tevens de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand / Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De klager is van mening dat deze Facebookreclame reclame maakt voor de alcoholische drank Eristoff en zich richt naar het publiek dat om 16u gedaan heeft met school. Dit zijn voornamelijk de middelbare schoolstudenten die geen achttien jaar oud zijn en die bijgevolg geen sterke drank zoals Eristoff mogen drinken.
Volgens hem is dit een schending van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder Café ’t Putje deelde mee dat de visual die weergegeven werd, is opgesteld door Bacardi en dat zij deze dienen te gebruiken via Bacardi Event Creator. Op zijn eigen event dat hij aangemaakt heeft, staat meer informatie en staat ook duidelijk vermeld dat dit enkel voor personen boven de 18 jaar is.

De adverteerder heeft inderdaad een jeugdpubliek vanaf 16 jaar en dit wordt gecontroleerd aan de ingang waar hij zijn eigen door policy handhaaft. Bij het binnenkomen van de zaak krijgen de klanten bij het kenbaar maken van hun leeftijd door middel van hun identiteitskaart, studentenkaart, etc een stempel in het rood als ze jonger dan 18 jaar zijn en een zwarte stempel als ze boven de 18 zijn. Op deze manier kan men aan de bar zien welke dranken de klanten wel of niet mogen drinken.

Hij wijst er tevens op dat hij op dit moment een nauwe samenwerking heeft met de Stad Gent, de politiediensten en de FOD Volksgezondheid. Bij de laatste controle waren deze diensten lovend over de positieve vooruitgang. De adverteerder betreurt het dan ook dat hij geviseerd wordt, want deze actie loopt in diverse horecagelegenheden, wat ook bevestigd wordt door Bacardi van wie deze actie afkomstig is.

Bacardi-Martini, de producent van Eristoff vodka, deelde mee dat, hoewel de afbeelding die het café in de Facebookpost gebruikt heeft, wel degelijk door het merk Eristoff geproduceerd is, hij geen inbreng of controle heeft gehad over deze post zelf.

Meer bepaald kunnen de standaard afbeeldingen via het online programma Event Creator door de horecazaken zelf aangepast worden om zo de te voeren acties op Facebook aan te kondigen en te promoten. Zo bestaat de mogelijkheid om boven de afbeelding extra eigen tekst toe te voegen, zoals in deze casus de tekst over de ‘afterschoolparty’. Daarnaast zijn ook het tijdstip en de tijdsduur van 16.00-22.00 uur door het café geheel zelfstandig gekozen en aan de afbeelding toegevoegd.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame voor Café ’t Putje met name onderzocht in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie op de Facebookpagina van de betrokken horecagelegenheid met bovenaan de volgende tekst: “ERISTOFF AFTERSCHOOLPARTY @ ’t Putje … Buy a shot of Eristoff … Get a scratch and win a couple ski’s!!!” en in de bijhorende afbeelding de volgende duurtijd voor de actie: “Van 16:00 tot 22:00”.

De Jury is van mening dat de benaming van het evenement – “Afterschoolparty” – in combinatie met het vermelde aanvangsuur – 16u – in casu naar het secundair onderwijs verwijst en zich derhalve richt tot minderjarigen.

De Jury heeft er ingevolge een reactie van Bacardi-Martini, de producent van Eristoff vodka, tevens nota van genomen dat het de horecagelegenheid zelf is die in casu heeft gekozen voor de benaming “Afterschoolparty” en voor het aanvangsuur en deze aan de afbeelding heeft toegevoegd.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame in hoofde van de betrokken horecagelegenheid een inbreuk uitmaakt op de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant, die bepalen dat de reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen.

Zij is tevens van oordeel dat het loutere vermelden op een andere pagina van de betrokken website van de tekst “!!! Btw … Eristoff = Wodka = +18j !!!” hier geen afbreuk aan doet.

Gelet op het voorgaande en op basis van de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: CAFE ‘T PUTJE
Product/Dienst: Eristoff Afterschoolparty
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  17/02/2015