CAFE BACKSTAGE – 05/07/2016

Beschrijving van de reclame

De klager bezorgde een foto van het vensterraam van het betrokken café met daarop zes witte bladen papier geplakt aan de hand waarvan respectievelijk worden aangekondigd:

- dat de voetbalmatch België – Zweden op groot scherm te bekijken is;

- dat het café op woensdag en donderdag open is om 11u;

- dat op donderdag 30 juni een “Buizen TD” doorgaat waar op vertoon van het rapport gratis pintjes kunnen worden verkregen naargelang het geslaagd zijn of het aantal onvoldoendes.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om een alcoholreclame die in strijd is met de volgende bepalingen van het Alcoholconvenant:

- artikel 2.1: “Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel”;

- artikel 3.1: “Reclame mag niet aanzetten tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen”.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de door de klager meegedeelde foto waarop diverse aankondigingen van de horecagelegenheid in kwestie met betrekking tot diens evenementen zichtbaar zijn.

Zij heeft vastgesteld dat de aankondigingen niet alleen geen alcoholmerk vermelden maar dat eveneens niets in de aankondigingen in kwestie wijst op de betrokkenheid van een alcoholmerk bij de communicatie rond en/of de organisatie van de specifieke evenementen in kwestie.

Gelet hierop is de Jury van mening dat deze aankondigingen reclame maken voor de aangekondigde evenementen van deze horecagelegenheid en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken betreffen en derhalve niet binnen het toepassingsgebied van dit Convenant vallen.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd: Café Stad Brussel 07/10/2014, Huis der Rechten 06/04/2016, KLJ Tielen 13/04/2016.

De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE BACKSTAGE
Product/Dienst: Café
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  05/07/2016