BULL (F) – 11/06/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een boos kijkende jongeman met een T-shirt waarop een gevaarsymbool staat dat een baby afbeeldt en daarnaast de tekst “U bent niet bang van deze jongen”. Onderaan de advertentie zegt de tekst “En dat is gevaarlijk.” en wordt er gewezen op het gevaar van de steeds jongere “hackers” die als spel of met de bedoeling te schaden, door middel van meer en meer geëvolueerde technieken, een ware bedreiging vormen voor computer-netwerken. De adverteerder biedt complete oplossingen aan, om de veiligheid van netwerken te optimaliseren.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt in vraag gesteld, omdat zij angst exploiteert, gebruik maakt van de actuele dramatische gebeurtenissen en zich baseert op oncontroleerbare statistieken. De advertentie is gebaseerd op vrees, angst en geweld, wat blijkt uit het beeld van de jongeman en de tekst. Dit is des te meer onverdedigbaar in het licht van de recente gebeurtenissen op Amerikaanse scholen. Bovendien wordt de jeugd overdreven duivels afgeschilderd : als er onder de informatica criminelen meer jongeren te vinden zijn, dan is dat een voorbijgaand fenomeen, te wijten aan het feit dat de jeugd beter opgeleid is inzake informatica, dan de meeste volwassenen. De advertentie benadrukt het generatieconflict op een nutteloze en gevaarlijke wijze.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij ervoor gekozen heeft het probleem van de veiligheid van computernetwerken, in welk gebied hij specialist is, voor te stellen door het minst angstaanjagende aspect, nl. een kinderspel.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de advertentie een reëel risico benadrukt, doch geen gewelddadige situatie toont en geen verband houdt met de aanslag in een Amerikaanse school, dit is trouwens een geheel andere vorm van criminaliteit. Bovendien kan het afgebeelde kind gezien worden als het stereotype van het uitzon-derlijk begaafd moeilijk kind en wordt er nergens verwezen naar precieze gegevens inzake de leeftijd van informatica-delinquenten. De Jury heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: BULL (F)
Product/Dienst: Veiligheid netwerken
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/06/1999