BONDUELLE – 18/04/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een veld met groenten met in het midden een bord waarop in grote letters de merknaam van het product te lezen staat. Een stem zegt : « Hier bij Bonduelle worden unieke groenten geteeld, groenten die zorgvuldig worden gecontroleerd tijdens het hele groeiproces. Neem nu deze boontjes. Zo lekkere krokante boontjes. Je zou er haast niets anders meer bij eten ». Vervolgens komen een varken en een koe in beeld die een gesprek voeren : de koe : « Wat zeg jij nu », het varken : « Dat ze geen vlees meer moeten eten », de koe : « Vlees wat is dat ? », het varken : « Dat zijt gij, varken ». Vervolgens toont men een bord met groene boontjes met als slogan : « Bonduelle. De verrassende groente van vandaag ».

Motivering van de klacht(en)

Het is een schande dat een andere sector in een slecht daglicht wordt geplaatst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat men het gesprek tussen de dieren niet letterlijk mag opvatten, daar het enkel de bedoeling is om de consument op een grappige en sympathieke manier aan te sporen om meer groenten te eten. Hij heeft bevestigd dat hij bewust gekozen heeft voor een conversatie tussen dieren die hun territorium proberen te verdedigen. Hij heeft tevens benadrukt dat hij de reacties van de consumenten voorafgaandelijk heeft laten testen en dat deze testen aangetoond hebben dat de consument de humor en de knipoog ervan begrijpt.

Jurybeslissing

Daar de betreffende zin deel uitmaakt van een dialoog tussen dieren, was de Jury van oordeel dat de boodschap duidelijk een humoristische noot bevat die op zich niet verwerpelijk is. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BONDUELLE
Product/Dienst: Bonen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Kleineren
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/04/2002