BNP PARIBAS FORTIS – 15/11/2017

Beschrijving van de reclame

Onder de tekst “In een wereld in verandering, racen we allemaal tegen de klok.”, toont de affiche een jonge vrouw die op een skateboard aan de achterkant van een bus hangt. Ze draagt een T-shirt, een rok en sandalen met hakken.
Daaronder de tekst “Contacteer onze adviseurs op afstand tot 22u”, het logo van de adverteerder en de slogan “De bank voor een wereld in verandering”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager deelde het volgende mee:

- De reclame afficheert een illegale en gevaarlijke activiteit.
- De affiche is zichtbaar voor het grote publiek, jongeren inbegrepen.
- De geafficheerde activiteit heeft niets te maken met de diverse diensten aangeboden door de onderneming.

2) De klager benadrukte dat de affiche een jong meisje toont dat op een skateboard aan een bus hangt, zonder enige veiligheidsbescherming, noch een helm, noch kniebeschermers en met schoenen die duidelijk niet aangepast zijn aan het beoefenen van deze activiteit. Deze toestand lijkt hem illegaal te zijn volgens de wegcode. Hij vindt tevens dat het een aansporing tot onvoorzichtigheid is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft vooreerst verduidelijkt dat het niet om het in beeld brengen van een jongere gaat maar om een moeder die tegen de klok racet (het gaat om een afbeelding gehaald uit een TV-reclamespot).

Hij formuleerde daarna de volgende bedenkingen:

1. De afgebeelde jonge vrouw begaat inderdaad een onvoorzichtigheid en een overtreding van de wegcode. Het gaat echter slechts om een affiche die bij bankagentschappen is opgehangen. In werkelijkheid vindt geen enkele overtreding van de wegcode of eender welke andere wettelijke bepaling plaats. In het algemeen gesproken, schendt de reclame geen enkele wettelijk bepaling.

2. Er is absoluut geen enkele aansporing om gevaarlijk of illegaal gedrag aan te nemen. Wel integendeel, het geënsceneerde gedrag wordt voorgesteld als een gedrag dat men niet dient te vertonen. De betekenis van de reclame is inderdaad om aan te geven dat gevaarlijke gedragingen onaanvaardbaar zijn, zelfs om tijd te winnen, wanneer men niet meer naar zijn bankier moet rennen.

3. De reclame is een manifeste overdrijving van een gedraging. Daar het om een overdrijving gaat, is het gedrag niet geloofwaardig als werkelijkheid voor een gemiddeld aandachtig persoon.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche onder de tekst “In een wereld in verandering, racen we allemaal tegen de klok.”, een jonge vrouw toont die op een skateboard aan de achterkant van een bus hangt. Ze draagt een T-shirt, een rok en sandalen met hakken.

Volgens de Jury benadrukt het contrast tussen de kledij van de vrouw en haar gedrag de absurditeit van de situatie.

De Jury is van mening dat de affiche aldus met overdrijving het idee weergeeft dat “we allemaal tegen de klok racen” teneinde te communiceren over de beschikbaarheid van adviseurs op afstand tot 22u.

Zij is eveneens van mening dat de reclame geen gedrag toont dat letterlijk zou kunnen worden genomen door de gemiddelde consument en dat de reclame evenmin een dergelijke handeling tolereert of aanmoedigt.

In deze context is de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument in de afbeelding geen onverantwoord gedrag op de weg zal zien en derhalve evenmin een banalisering van dergelijk gedrag.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BNP PARIBAS FORTIS
Product/Dienst: Adviseurs op afstand
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/11/2017