BMW – 25/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor BMW

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt "la BMW X3 2.0d demeure imbattable en matière de [...] de consommation et d'émissions de CO2". Deze bewering is foutief, zowel globaal gezien als op vlak van het segment (SUV) aangezien verschillende andere voertuigen en SUV’s beter presteren dan de BMW X3 2.0d. Dit vormt een inbreuk op de art. 1, 2, 3, 5 en 12 van de intersectoriële milieureclamecode.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd dat in zijn categorie de BMW X3 2.0d met een verbruik van 6,5l/100km en 172g CO2-uitstoot, de laagste cijfers in zijn segment heeft. Er bestaat allicht een of ander voertuig met 4-wielaandrijving met een kleine cilinderinhoud dat nog lagere cijfers kan voorleggen, maar het lijkt hem moeilijk om toe te geven dat de lezer van deze advertentie uit die zin heeft kunnen afleiden dat hij de BMW X3 als concurrent van de kleine voertuigen probeert voor te stellen.

De adverteerder beschouwt overigens de volledige zin, die de klager inkort in zijn klacht, met name « Et grâce aux nombreuses innovations, comme la technologie BMW EfficientDynamics, la BMW X3 2.0d demeure imbattable en matière de performances, de polyvalence, de consommation et d’émissions de CO2 » als een geheel, dat de verschillende delen dekt waarvan de combinatie onoverwinnelijk is.

Daar hij aan geen enkele kritiek wil worden blootgesteld op het fundamentele gebied van milieu waarvoor BMW grote inspanningen levert, heeft de adverteerder zich ertoe verbonden om zo spoedig mogelijk onderstaande verbetering in de desbetreffende tekst door te voeren:

« Et grâce aux nombreuses innovations, comme la technologie BMW EfficientDynamics, la BMW X3 2.0d réussit une combinaison inégalée en matière de performances, de polyvalence, de consommation et d’émissions de CO2 ».

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertenties de volgende zin vermelden: « Et grâce aux nombreuses innovations, comme la technologie BMW EfficentDynamics, la BMW X3 2.0d demeure imbattable en matière de performances, de polyvalence, de consommation et d’émissions de CO2 ».

Vooreerst heeft de adverteerder aan de Jury bevestigd dat in zijn categorie, de BMW X3 2.0d met een verbruik van 6,5l/km en 172g CO2/km, de laagste cijfers in zijn segment heeft. Bovendien heeft hij meegedeeld dat het helemaal niet zijn bedoeling was om de BMW X3 als concurrent voor de 4x4 voertuigen met een kleine cilinderinhoud voor te stellen. Tot slot heeft de adverteerder laten gelden dat om zich niet bloot te stellen aan enige kritiek op vlak van milieu waarvoor BMW grote inspanningen levert, hij er zich toe verbindt om de desbetreffende tekst zo snel mogelijk te verbeteren als volgt:

« Et grâce aux nombreuses innovations, comme la technologie BMW EfficientDynamics, la BMW X3 2.0d réussit une combinaison inégalée en matière de performances, de polyvalence, de consommation et d’émissions de CO2 ».

Volgens de Jury bleek reeds uit de eerste tekst dat het ”onoverwinnelijke” karakter dat in deze reclame wordt vooropgesteld, betrekking heeft op de combinatie van de 4 elementen die in deze reclameboodschappen worden aangehaald (met name de prestaties, de polyvalentie, het verbruik en de CO2-uitstoot). De Jury is derhalve van mening dat de zin in kwestie als een geheel gelezen moet worden. Zij heeft niettemin de nieuwe tekst die voorgesteld werd door de adverteerder, onderzocht. Volgens de Jury verduidelijkt deze nieuwe versie de draagwijdte van de boodschap. De Jury heeft een uitgesproken voorkeur voor deze laatste.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW X3 2.0d
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/08/2009