BLOKKER – 08/01/2001

Beschrijving van de reclame

De voorpagina van een folder vermeldt : “De brutaalste speelgoed-prijzen van het land” en toont o.a. een Smoby keukentje aan 999 Fr. i.p.v. 1395 Fr.

Motivering van de klacht(en)

In een winkel werd de prijs 1.395 Fr gevraagd; de winkelbedienden verwijzen naar een drukfout.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de fabrikant hen verplicht had de prijs van het product te wijzigen en dat hij bereid was de klager tegemoet te komen.

Gevolg

De klager werd daarvan op de hoogte gesteld en er werd aan de adverteerder de aanbeveling gedaan de nodige maatregelen te treffen om dergelijke situatie met risico van misleidende reclame te weren.

Adverteerder: BLOKKER
Product/Dienst: Speelgoed
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/01/2001