BENETTON GROUP SPA (I) – 22/03/2001

Beschrijving van de reclame

Een eerste affiche toont een bloot bovenlichaam van een jonge man met verschillende tatoeages en in het midden van de affiche de
slogan : “Dressed to kill”.
Een tweede affiche toont een jonge man met geblondeerd haar en in het midden van de affiche de volgende slogan : “Get Hi-Tonite”.

Motivering van de klacht(en)

Het aanmoedigen van drugsgebruik en de banalisatie ervan bij de jeugd zijn gevaarlijk.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de slogans “Dressed to kill” en “Get Hi-Tonite” door zich tot de jongeren te richten, niet getuigen van enige sociale verantwoordelijkheid.
Vooral de tweede boodschap kan aanzien worden als een aansporing tot gebruik van drugs of waarbij alleszins een gedraging wordt gebanaliseerd die men zeker niet moet aanmoedigen.
Bij gebrek aan antwoord van de adverteerder op haar aanbeveling om de affiches niet meer te verspreiden, heeft de Jury een schorsings-aanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: BENETTON GROUP SPA (I)
Product/Dienst: Killerloop
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  22/03/2001