BELGACOM – 21/12/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een feesttafel in een woonkamer met op de achtergrond een kerstboom. De aanwezigen hebben feesthoedjes op hun hoofd en blazen op toeters. Opeens slaat de sfeer om en wordt iedereen stil aan tafel omdat een van de mannen de toeter gebruikt om propjes te schieten naar zijn vrouw die haar raken in haar aangezicht. Enkele aanwezigen komen tussenbeide om de man te bedaren.
Mannenstem: « Comme cadeau, il aurait préféré Belgacom TV. »
Vrouwenstem : « En ce moment, recevez l'installation et trois mois d'abonnement gratuits, modem inclus. Contactez-nous. »
Tekst : « Installation de Belgacom TV + 3 mois d'abonnement gratuits + modem multiservices inclus. 0800 33 33 1, www.belgacom.be/tv, points de vente Belgacom … »

Motivering van de klacht(en)

Deze vorm van geweld kan niet goedgekeurd worden. Sommige kinderen of volwassenen zouden dit als voorbeeld kunnen nemen om geweld of vrouwenmishandeling te rechtvaardigen.

De inhoud van deze spot is agressief ten opzichte van vrouwen. Deze spot wordt uitgezonden tijdens de feestdagen, wanneer veel mensen een beetje meer drinken. Het geweld in deze spot is ontoelaatbaar, ook omdat deze spot in dezelfde periode verschijnt als de campagne van Amnesty International tegen geweld tegen vrouwen.

Deze spot toont een vorm van fysiek geweld tegen vrouwen terwijl er zo veel acties gevoerd worden om dit te bestrijden. Deze reclamespot getuigt niet van goede smaak. Kinderen die evenmin tevreden zijn met hun cadeau zouden hier een voorbeeld kunnen aan nemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat het niet zijn bedoeling was de kijkers te kwetsen, noch om een bepaald soort geweld te verdedigen. Hij benadrukte dat het voornamelijk om een humoristische spot gaat teneinde de aandacht van de kijker te trekken en hij denkt niet dat kinderen of andere individuen met slechte bedoelingen dit als voorbeeld zouden kunnen nemen. Tenslotte bevestigde hij dat hij, rekening houdend met de technische mogelijkheden van de reclameregieën, pro-actief beslist heeft deze spot niet meer te verspreiden in afwachting van de beslissing van de Jury.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context waarin partnergeweld deel uitmaakt van de actualiteit, heeft de Jury beslist dat deze spot getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en op onterechte wijze het gebruik van geweld tussen partners banaliseert. De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet tot gevolg mag hebben dat reclame strijdig wordt met de wet of met de regels van de reclame-ethiek. Op basis van de artikels 1, al. 2 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en 4,3° (geweld) van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, van art. 11,4° van het decreet betreffende de radio-omroep (Franse Gemeenschap), van artikels 1 en 4,3° van de code voor ethiek inzake reclame (C.S.A.), evenals de aanbevelingen van de JEP betreffende de afbeelding van de mens (pnt. 1 en 5) en de regels inzake humor in reclame, heeft de Jury de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/12/2005