BELGACOM – 19/09/2002

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een meisje die in de zetel ligt terwijl ze chips aan ‘t eten is en per telefoon aan het kletsen is met haar vriendin. Haar vader die ook in de living zijn krant aan het lezen is, staat plots recht en zegt : « Dat is nu al een half uur, ge ziet dat gij dat niet moet betalen », waarop zij haar chips overhandigt aan haar vader die deze netjes terug opbergt in de kast. Het meisje zegt aan haar vriendin : “oh, t’is mijn vader” en kletst verder.  Voice off : “Het is goedkoper dan een pak chips om een half uur te bellen van vaste lijn naar vaste lijn. En zeggen dat u er thuis ook zo een heeft. Belgacom. U inspireert ons elke dag. ».

Motivering van de klacht(en)

Kinderen en adolescenten worden beïnvloed door reclame en zullen op deze manier de essentiële waarden met de voeten treden, ttz. : respect voor ouderen en de ouders in het bijzonder, beleefdheid, welvoeglijkheidsregels, afwijzing van elke vorm van geweld enz…

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden welk de doestelling is van de reclame (de perceptie van de prijs wijzigen) en benadrukte het humoristisch aspect van de boodschap die een scène uit het dagdagelijkse leven toont zonder afbreuk te willen doen aan het ouderlijk gezag of de maatschappelijke waarden.  

Jurybeslissing

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen en gelet op het humoristisch karakter van de getoonde scène, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Tarief vaste lijn
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/09/2002