BELGACOM – 04/07/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een moeder die met haar zoon naar de bioscoop gaat. Zij wijst naar de affiches die de films aankondigen, maar deze zijn leeg en vermelden uitsluitend : “Binnenkort in de zalen”. Baseline : “Alles over cinema vind je op www.skynet.be”, gevolgd door uitleg over wat men op de nieuwe site van skynet kan vinden.

Motivering van de klacht(en)

De reclame brengt de boodschap dat er niets meer te zeggen valt en zet dus aan om zich te bekeren tot een uniforme denkwereld, hetgeen de extremisten in de kaarten speelt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft de doelstelling van de boodschap uiteengezet, m.n. het aantonen van de diversiteit die de nieuwe portaalsite biedt. Hij maakte gebruik van een “teaser” effect en een intrigerende toon door een aantal rubrieken die als traditionele infomiddelen kunnen worden beschouwd blanco af te beelden. Dit zet er toe aan om informatie te gaan zoeken in de virtuele wereld.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan elementen die in strijd zijn met de wetten of codes en daar de interpretatie die door de klager aan de boodschappen wordt gegeven door geen enkel visueel of redactioneel element gestaafd is, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Website
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/07/2002