BEHERMAN – 16/02/2011

Beschrijving van de reclame

Een bijlage bij Le Soir stelt het nieuwe gamma van Saab in 2011 voor. De informatie mbt het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 van alle getoonde voertuigen staan op de laatste pagina van deze bijlage.

Motivering van de klacht(en)

In een bijlage van 20 pagina’s bij Le Soir, toont een reclame verschillende voertuigen maar vermeldt het brandstofverbruik en/of de uitstoot van CO2 niet. Deze reclame is dus in strijd met het KB van 5 september 2001 en de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenst in eerste instantie de aandacht te vestigen op het feit dat de vijf verschillende klachten betrekking hebben op één en dezelfde publicatie.
De publiciteit citeert inderdaad een aantal specifieke prijzen voor welbepaalde modellen op pagina's 6, 7 en 9. In elk van de gevallen wordt er bij de zogenaamde 'commerciële boodschap' vermeld dat alle details van het aanbod terug te vinden zijn op de voorlaatste pagina. In de tabel op pagina 19 vindt u effectief op de 6de lijn ook de exacte verbruik- en emissiecijfers van het betreffend model.
Op de pagina's 2 en 12 wordt echter geen specifieke versie getoond of beschreven en is het enkel het model dat wordt voorgesteld. Verder nog: op pagina 2 wordt slechts het nieuwe model uit de gamma in het algemeen geciteerd, zonder enige vermelding van prijs.
Teneinde geen enkel model, motorisatie of versie over het hoofd te kunnen zien en met het doel de klanten een zo volledig mogelijke informatie te geven heeft de adverteerder op de laatste pagina nogmaals de uiterste waarden aangaande CO2 en verbruik van zijn hele gamma vermeldt in de daarvoor voorgeschreven lettergrootte en duidelijk contrasterend met de achtergrond (wit op blauw).
Hij is ervan overtuigd dat door de vermelding van alle gegevens op de hierboven beschreven manier, hij de code ten volle heeft gerespecteerd.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de betwiste advertenties deel uitmaken van eenzelfde publicatie. De Jury heeft ook vastgesteld dat de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik van alle afgebeelde voertuigen in de publicatie op de laatste pagina vermeld worden, wat conform is met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac-code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Saab
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/02/2011