BAHLSEN – 21/02/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont het gepromote koekje dat in twee breekt en vervolgens een man die uit een lift stapt in een parkeergarage en zucht terwijl hij twee zakken op de grond zet. Hij bijt in het koekje en glimlacht als hij een reeks winkelkarretjes ziet. Hij loopt ernaartoe, duwt hen in de neerwaartse toegangsweg van de parkeergarage en gaat eraan hangen. Hij daalt aldus af langs de verdiepingen van de garage en komt aan bij zijn voertuig.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster is de reclame die een individu toont dat een partij winkelkarretjes bemachtigt om de toegangsweg van een parkeergarage af te dalen ingevolge het nuttigen van een koekje een voorbeeld van onwellevendheid en een zeer slecht voorbeeld voor beïnvloedbare geesten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat bepaalde consumenten bij publiekstesten aangaven dat de handeling in kwestie overdreven en dus ongeloofwaardig was.
Hij voegde toe dat de muziek vermakelijk is en dat het verhaal een grap is. De reclame beveelt niet aan om hetzelfde te doen en suggereert dit evenmin, maar gebruikt creatieve middelen in functie van een amusante en vermakelijke voorstelling.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de betroffen spot een man toont die aan een reeks winkelkarretjes gaat hangen in de neerwaartse toegangsweg van een parkeergarage om bij zijn voertuig te komen.

Volgens de Jury is de situatie voldoende overdreven en irreëel en zij is derhalve van mening dat de reclame geen gedrag toont dat door de gemiddelde consument letterlijk zou kunnen worden genomen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame een dergelijke gedraging niet tolereert en evenmin aanmoedigt.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BAHLSEN
Product/Dienst: Pick Up!
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/02/2018