BACARDI-MARTINI – 03/03/2015

Beschrijving van de reclame

De Facebookadvertentie op de pagina van een horecagelegenheid bevat een afbeelding van de kop van een wolf met daarnaast een paar ski’s en onderaan ijs met daarin 4 verschillende flessen van het product met daarvoor telkens een gevuld shotglas.
In deze afbeelding is de volgende tekst aangebracht:
“Scratch, win a drink for free & win Eristoff ski’s
1 shot Eristoff flavoured = 1 scratch & win
Vodka from the land of the wolf”.

Onderaan deze afbeelding wordt tevens de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand / Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De klager is van mening dat deze reclame voor de alcoholische drank Eristoff in strijd is met artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, dat bepaalt dat de reclame niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit mag aanmoedigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat geen sprake kan zijn van een inbreuk op artikel 3.1 van het Convenant, aangezien noch de promotie, noch de tekst of de afbeelding in de aankondiging van de promotie aanzetten tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, en dit ook niet aanmoedigen.

Horecagelegenheden die promotionele acties met producten van Bacardi-Martini doen, kunnen gebruik maken van een online programma, Event Creator. In deze applicatie zijn ‘standaard’ promotionele visuals geplaatst, zoals de afbeelding met de Eristoff wolf. Deze standaard afbeeldingen kunnen door de horecazaak zelf aangepast worden om daarmee geplande promotionele acties in hun zaak op Facebook aan te kondigen. Horecagelegenheden dienen voorafgaand aan het gebruik van de Event Creator te bevestigen dat zij op de hoogte zijn van de regels van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Uiteraard kunnen uitsluitend personen van 18 jaar en ouder aan promotionele acties deelnemen. De adverteerder draagt er zorg voor dat de horecazaken waarmee hij samenwerkt een strikt leeftijdsgrenzenbeleid hanteren.

De afbeelding an sich toont geen of zet niet aan tot onverantwoordelijke/overmatige consumptie. Er is een wolvenkop te zien en vier flessen Eristoff, met voor elk van de flessen 1 shotglaasje. Er wordt niet gedronken, en de afbeelding maant ook niet aan tot drinken.

Alcoholmerken doen vaker consumentenpromoties die consumenten de kans bieden om een prijs te winnen, zonder dat deze worden gezien als aanjagers van overmatige consumptie. In dit geval is de promotie gevoerd in België, gericht op volwassenen van 18 jaar en ouder die een shot vodka kopen. De adverteerder is niet van mening dat de kans om een paar ski’s te winnen overmatige alcoholconsumptie aanmoedigt.

Bij aankoop van een shot Eristoff, ontvangt men een scratch and win kaart. Met de kraskaart maakt men kans om een shot Eristoff te winnen. De winnende kaarten worden gedurende de promotie in een urne op de bar gedeponeerd, waaruit aan het eind van de promotie een kaart wordt getrokken. De eigenaar van deze winnende kaart, wint het paar ski’s. Er is 1 paar ski’s beschikbaar per horecagelegenheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie waarmee een promotionele actie met betrekking tot Eristoff vodka wordt aangekondigd en die onder meer het volgende vermeldt: “Scratch, win a drink for free & win Eristoff ski’s” en “1 shot Eristoff flavoured = 1 scratch & win”.

De Jury is van mening dat deze aankondiging wel degelijk als hoofdboodschap brengt dat men zijn winstkansen op een extra consumptie en desgevallend op de hoofdprijs kan verhogen door een grotere hoeveelheid alcoholhoudende dranken te consumeren.

Zij is van oordeel dat in casu, door dit aspect te benadrukken, een inbreuk wordt gemaakt op artikel 3.1 van het Convenant, volgens hetwelk reclame voor alcohol niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke of overmatige consumptie.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de reclame zal aanpassen.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Eristoff
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  03/03/2015