AZULEO – 16/11/2010

Beschrijving van de reclame

De affiche ter promotie van badkamertegels toont een klein meisje in haar ondergoed dat tegen de rand van een bad aanleunt. Tekst: Azuleo. Wereld van tegels.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont volgens de klager een jong meisje in een toch wel duidelijk seksueel getinte uitdagende pose. Klager stelt dat hij absoluut niet preuts is en in een wereld zonder pedofielen zou hij er zelfs weinig aanstoot aan nemen. Maar in de huidige context van seksuele schandalen, vindt hij deze campagne totaal ongepast en getuigen van weinig gevoeligheid voor wat er leeft in de maatschappij.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche ter promotie van badkamertegels een klein meisje afbeeldt in haar ondergoed die tegen de rand van een bad aanleunt.

De Jury is van mening dat deze afbeelding geen enkele seksuele connotatie bevat en evenmin enig element bevat dat rechtstreeks of onrechtstreeks doet denken aan pedofilie.

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding niet strijdig is met de wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Bij gebreke aan inbreuken, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AZULEO
Product/Dienst: Tegels
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/11/2010