ADIDAS – 29/08/2012

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een voetballer in actie met de tekst ‘predator lethal zones’. Daarnaast staat een foto van de voetbalschoen in kwestie en de tekst ‘unleash deadly at adidas.com/football’.

Motivering van de klacht(en)

De klager is gechoqueerd door de campagne van Adidas: « Predator Lethal Zones »: de eerste term verwijst naar de verwoestende roofeconomie; de tweede verwijst naar datgene wat de dood veroorzaakt. Het is een aanzet tot geweld.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht in het kader van artikel 4 van het JEP reglement.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een voetballer in actie toont met de tekst “predator lethal zones”.

De Jury heeft genoteerd dat “predator lethal zones” de naam van het product is en benadrukt dat zij zich niet uitspreekt over het product of de naam als zodanig maar enkel over de inhoud van de reclame.

De Jury is van oordeel dat de affiche geen visuele of tekstuele elementen bevat die tot geweld aanzetten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ADIDAS
Product/Dienst: voetbalschoenen Predator Lethal Zones
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/08/2012