ADECCO – 16/07/2001

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een zeer zwaarlijvige bedrijfsleider met vette rondingen die om een jonge kandidate werkneemster te verleiden, een provocerende en quasi-volledige striptease op zijn bureau uitvoert. Het contract bevindt zich op het einde tussen zijn benen. Slogan “Laat u niet te vlug verleiden”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als vernederend en beledigend, van slechte smaak, onbeschaafd, schandalig t.o.v. kinderen, pleegt inbreuk op de menselijke waardigheid en de moraal, enz.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met een hoog aantal negatieve klachten, heeft de Jury geacht dat de beelden de menselijke waardigheid aantasten o.m. door ongewenst seksueel gedrag op het werk te tonen, wat niet conform is met art. 2 van de IKK-code alsook met de bepalingen inzake de menselijke waardigheid van de decreten betreffende etherreclame in de Franse en Vlaamse Gemeenschappen.
Zij heeft eveneens gemeend dat dergelijke reclame niet conform is met haar aanbevelingen betreffende de voorstelling van de mens in de reclame; de humor laat evenmin toe geen rekening te houden met de regels van de reclame-ethiek. De Jury heeft derhalve de aanbeveling gedaan de reclame stop te zetten.
De adverteerder heeft laten weten dat de spot onder de vorm van een satire, waar er nog geen sprake is van een arbeidsrelatie, de menselijke waardigheid niet aantast. De rollen van de traditionele seksistische clichés worden omgedraaid en het verschil met andere spots die naakte personen tonen ligt in de leeftijd en het gewicht van de acteur. Dergelijke boodschap is niet conform met de theorieën volgens dewelke het menselijk lichaam dat niet aan bepaalde normen van perfectie beantwoordt als choquerend en maatschappelijk gevaarlijk moet beschouwd worden. Hij heeft gevraagd de aanbeveling in te trekken. Na de argumenten van de adverteerder gehoord te hebben die gewag heeft gemaakt van het vonnis in kortgeding dat de RTBF heeft verplicht de bedoelde spot uit te zenden en rekening houdend met een zeer uitzonderlijk hoog aantal klachten (165 klachten en 2 petities met 168 handtekeningen), waarvan er veel verwijzen naar het aantasten van de menselijke waardigheid, heeft de Jury beslist op ethische grond en conform art. 1 van haar reglement, haar aanbeveling tot stopzetting te moeten handhaven.
Daar de adverteerder hieraan geen gunstig gevolg gaf, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling naar de media gestuurd. Rekening houdend met het vonnis waartegen beroep werd aangetekend, werd deze aanbeveling echter gedaan onder opschortende voorwaarde van het arrest van het Hof van Beroep. M.a.w. werden de media verzocht de uitvoering van de aanbeveling van de Jury in beraad te houden tot op de uitspraak in hoger beroep.

Adverteerder: ADECCO
Product/Dienst: Uitzendarbeid
Media: TV
Initiatief: Consument, Andere
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  16/07/2001