ACCOR CASINOS – 29/01/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 3 jonge vrouwen rond een speelautomaat.
Tekst : « Les machines à sous sont là ! Vivez de nouvelles sensations. Tous les jours à partir de 14 h. Casino de Dinant. 50 machines à sous - Jeux de table - Restaurants - Bar », gevolgd door het adres en telefoonnummer.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame kan alleen maar gepercipieerd worden als het aansporen van jongeren om deel te nemen aan deze spelen, hetgeen indruist tegen het gezond verstand en getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid.

Jurybeslissing

De adverteerder maakte op verzoek van de Jury haar vergunning van de kansspelcommissie over. Hij liet weten dat de afgebeelde personen mannequins zijn waarvan het hoofdpersonage ouder is dan 35 jaar (attest werd overgemaakt) en de anderen op de achtergrond eveneens meerderjarig zijn. Hij bevestigde dat hij toeziet op de bescherming van minderjarigen en deelneemt aan een preventieprogramma inzake gokverslaving dat tevens handelt over de bescherming van minderjarigen. Hij benadrukte dat deze reclame niet bedoeld is als aansporing om deel te nemen aan kansspelen, maar alleen om de nieuwe uitrusting speelautomaten aan te prijzen.

De Jury was van oordeel dat indien deze reclame zich tot een jong publiek richt, de afgebeelde personen toch kunnen gepercipieerd worden als zijnde meerderjarigen. Zij is de mening toegedaan dat deze reclame in dit opzicht geen afbreuk doet aan de sociale verantwoordelijkheid. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen en rekening houdend met het feit dat minderjarigen wettelijk gezien geen toegang hebben en het hier gaat om een kansspelinrichting die een vergunning bezit van de kansspelcommissie en aldus reclame mag maken, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Daar de taak van de Jury zich beperkt tot het onderzoek van de inhoud van de reclame, behoort het niet tot haar bevoegdheid om zich uit te spreken aangaande producten/diensten die conform de wetgeving worden aangeboden.

Adverteerder: ACCOR CASINOS
Product/Dienst: Casino van Dinant
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/01/2004