AB INBEV – 07/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche/advertentie toont een glas Hoegaarden Rosée en een bierviltje met het volgende opschrift: : « Pourquoi les hommes aiment-ils tellement les blaques sur les blondes ? Parce qu’ils les comprennent ».
Tekst onderaan: : « Rosée. La face fruitée d’Hoegaarden », gevolgd door de educatieve slogan.. Daarnaast bevindt zich een afbeelding van een flesje en een glas van het product.

Deze reclame wordt eveneens gevoerd met verschillende andere teksten op de bierviltjes:
- « Pourquoi un homme ne peut-il pas être beau et intelligent à la fois ? Parce qu’alors, ce serait une femme ».
- « Mon mec a toujours le dernier mot : Oui, ma chérie ».
- « Quand Dieu créa l’homme, c’était juste pour rire ».
- « La différence entre un homme et E.T. ? E.T. téléphone maison ».
- « Comment rendre un homme fou au lit ? En cachant la télécommande ».
- « Quelle idée se fait l’homme d’une soirée romantique ? Un stade de foot illuminé aux chandelles ».
- « Les hommes ont horreur des sous-vêtements monotones et bon marché. Alors pourquoi en portent-ils ? ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is seksistisch.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de grapjes die gemaakt worden in deze campagne, gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde stereotypen en niet op realiteit. De campagne moet dan ook met dezelfde lichtvoetigheid bekeken worden en heeft absoluut niet de bedoeling om de mannelijke bevolking te schofferen. Het beste bewijs daarvan is dat ongeveer de helft van de grapjes die in de bierviltjes campagne werden gebruikt, door mannen zelf werden ingestuurd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame op een duidelijke karikaturale en humoristische wijze gerealiseerd werd. Zij is van oordeel dat binnen deze context, deze reclame niet van aard is om letterlijk of als seksistisch gepercipieerd te worden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Hoegaarden Rosée
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/11/2007