AB INBEV – 07/07/2010

Beschrijving van de reclame

De spot toont vier vrouwen die in de zetel zitten en die plots beginnen te lachen.
Voice-over : « on devrait faire ça plus souvant, Hoegaarden Rosée, une idée rafraîchissante. »
Beeld van een flesje en een glas Hoegaarden Rosée.

Motivering van de klacht(en)

De reclame was niet aangekondigd en ze bevatte niet de verplichte boodschap voor een reclame voor alcohol: « ons vakmanschap drink je met verstand »

Standpunt van de adverteerder

AB InBev staat erop om haar marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Als verantwoordelijke brouwer leeft AB InBev in alle landen waar ze actief zijn de codes met betrekking tot zelfregulering strict na. In België hebben ze het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken onderschreven.

Als verantwoordelijke brouwer staan ze erop om de educatieve slogan uit het Convenant op te nemen in al de marketingactiviteiten (zoals commercials, advertenties en websites). De adverteerder betreurt ten zeerste dat deze slogan uitzonderlijk niet werd opgenomen in de spot van Hoegaarden Rosée.

De adverteerder verzekert echter dat deze vergetelheid intussen onmiddellijk werd rechtgezet en dat al het mogelijke wordt gedaan om een mogelijke herhaling naar de toekomst toe te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot reclame maakt voor de Hoegaarden Rosée zonder vermelding van de educatieve slogan. De spot is derhalve strijdig met artikel 11 en Bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken en de Jury verzoekt u om de spot te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bovengemelde bepaling.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat het om een vergetelheid gaat die inmiddels rechtgezet werd.

Dienaangaande waardeert de Jury de blijk van zelfdiscipline van de adverteerder, maar de Jury heeft vastgesteld dat begin 2010 de educatieve slogan reeds vergeten werd in een reclame van Inbev. Zij heeft de adverteerder derhalve aangeraden aan waakzaam te zijn in de toekomst. Bij gebreke hieraan, zal de Jury genoodzaakt zijn de adverteerder te vragen om de volgende campagne in te dienen voor een voorafgaandelijk onderzoek (artikel 9 van het reglement).

Tot slot, wat betreft het feit dat de reclame niet was aangekondigd, heeft de Jury de klager aangeraden om contact op te nemen met CSA.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Hoegaarden Rosée
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  07/07/2010