4FM – 05/03/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont Leen Demaré omringd door boeketten met rozen.
Tekst: « Demaré est arrivée. ‘La vie en Rose'. Elke weekdag tussen 9 en 12. De hits en de classics 4FM ».

Motivering van de klacht(en)

Deze affiche wordt verspreid op Nederlandstalig grondgebied en gebruikt onrechtmatig de Franse taal , hetgeen in strijd is met de vigerende taalwetgeving in ons land en bovendien aanstootgevend is voor het Vlaamse luisterpubliek.

Jurybeslissing

Het secretariaat informeert de klager erover dat art. 30 van de grondwet voorziet dat het gebruik der talen vrij is en dat haar inziens er geen wettelijke grond bestaat om dit te sanctioneren.
Bij gebreke aan antwoord van de klager werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: 4FM
Product/Dienst: 4FM
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/03/2007