123 MULTIMEDIA – 03/12/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie die opgedeeld is in 2 delen vermeldt aan de linkerzijde als titel : “Super gemakkelijk – Nog sneller en vooral goedkoper. Bestel je logo of beltoon rechtstreeks per SMS !!!” en stelt enkele beltonen en logo's met hun bestelnummer voor. Het rechtse gedeelte van de advertentie met als titel : “Het grote prijzenfestival !!! Kies je geschenk !!!” stelt 2 GSM-toestellen als geschenk voor met hun bijhorende code.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is oneerlijk want na bestelling en betaling ontvangt men niets. Aangezien er geen enkel adres wordt vermeld weet men niet aan wie men een klacht moet richten of inlichtingen moet vragen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij er in de toekomst zou op toezien om zijn geografisch adres te vermelden en hij benadrukte dat klachten wel degelijk opgevolgd worden.

Jurybeslissing

De Jury leidde hieruit af dat de adverteerder de betreffende advertentie niet meer zou verspreiden en verzocht aan de adverteerder om dit uitdrukkelijk te bevestigen. Bij gebrek aan antwoord en daar de klager nog steeds geen voldoening had bekomen, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om de verspreiding van deze advertentie op te schorten.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de betreffende advertentie niet meer zou verspreid worden en dat hij bereid was om de klager terug te betalen. Het geografisch adres werd toegevoegd in zijn nieuwe advertenties. Na mededeling van de nodige bankgegevens heeft de adverteerder de klager terugbetaald.

Adverteerder: 123 MULTIMEDIA
Product/Dienst: Logo's en beltonen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/12/2002