Zelfbouwmarkt 06-04-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ZELFBOUWMARKT

Product-Dienst / Produit-Service: Ramen en deuren

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.”
Man 1: “Ne goeiendag samen, kan ik helpen?”
Man 2: “Goeiendag, ’t is voor een deur.”
Man 1: “Een deur.”
Vrouw: “Ja, en een stevige want we smijten nog al eens met de deuren als we ruzie hebben.”
Man 1: “Tuurlijk, probeer de deze eens.”
Man 2: “’k ben hier weg, gij se trut!”
Vrouw: “Awel, ’t is goed. Zorgt dat ge weg zijt, gij onnozele vent.”
Man 1: “En?”
Man 2: “Tof eh zoetje.”
Vrouw: “Ja, super. Ze ligt heel goed in de hand vind ik.”
Man 2: “Verkocht.”
Jingle: “Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalt aan dat er een vorm van verbaal geweld te horen is in de spot. In deze tijd waarin er meer aandacht is voor partnergeweld e.d. en opgeroepen wordt om dit meer onder de aandacht te brengen, kan het volgens de klager niet dat zo’n scene met uiting van partnergeweld op de radio komt. Zeker voor de mensen die slachtoffer zijn van verbaal geweld kan dat confronterend zijn.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man en een vrouw laat horen die al lachend aan een verkoper meedelen dat ze een stevige deur zoeken en die vervolgens een ruzie simuleren en daarbij de deur dicht slaan om deze te testen in de winkel alvorens ze te kopen. Ze geven vervolgens op een ontspannen manier commentaar over de kwaliteit van de deur.

Gelet op het duidelijk humoristisch karakter van deze spot, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van het publiek en niet zal gepercipieerd worden als een aanzetting tot geweld, noch als een minimalisering van partnergeweld en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen