Zeeman 15-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ZEEMAN

Product-Dienst / Produit-Service: Beddengoed / Linge de lit

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont achtereenvolgens een slapend koppel, kinderen die ravotten in bed, twee baby’s die dicht naast elkaar slapen, een naakte man die op zijn zij ligt op een bed met een hoeslaken met een been voor zich geplooid dat zijn geslachtsdelen bedekt, een jonge vrouw die in slaap gevallen is op de sofa, de verstrengelde onderbenen van een man en een vrouw, een vrouw die slaapt met een slaapmasker en een kind op het bed van zijn ouders. Aan elk beeld wordt een artikel verbonden zoals beddengoed, een pyjama, enz…

VO: “Heel België slaapt in onze spullen. Omdat ze prettig slapen. Zoals dit hoeslaken van zacht katoen of dit gezellige huispak. We maken alles van fijne materialen en voor de allerlaagste prijs. Dus niets om wakker van te liggen. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.”

//////////

Le spot montre successivement un couple qui dort, des enfants qui chahutent dans leur lit, deux bébés qui dorment l’un près de l’autre, un homme nu allongé sur le côté sur un lit avec un drap-housse, avec une jambe repliée devant lui qui cache ses parties génitales, une jeune femme endormie sur le divan, les pieds entremêlés d’un homme et d’une femme, une femme dormant avec un masque et un enfant sur le lit de ses parents. A chaque image est associé un article tel que du linge de lit, un pyjama, etc…

VO : « Toute la Belgique fait de beaux rêves avec nos articles, parce qu’ils sont ultra confortables, comme ce drap-housse en coton doux ou cette agréable tenue d’intérieur. En effet, nous les fabriquons tous avec des matières de belle qualité et au prix le plus bas. Donc vous n’avez aucune raison de perdre le sommeil. Zeeman, c’est aussi simple que cela. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a communiqué que cette publicité montre un homme nu sur un lit et que les enfants étaient présents à l’heure où elle a été diffusée.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot, om promotie te voeren voor beddengoed, pyjama’s en andere artikelen, verschillende slapende personen toont. Men ziet met name een naakte man die op zijn zij op een bed ligt om een hoeslaken te presenteren. Op dat moment zegt de voice-over: “Omdat ze prettig slapen. Zoals dit hoeslaken van zacht katoen”.

Volgens de Jury vertoont de afbeelding van de naakte man op een bed een verband met het product dat gepromoot wordt en de eigenschappen ervan, namelijk een hoeslaken van zacht katoen. Bovendien heeft de Jury genoteerd dat de geslachtsdelen van de man niet zichtbaar zijn.

De Jury is van mening dat het beeld in kwestie niet choquerend is en dat deze reclame niet ongepast is ten aanzien van kinderen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury eveneens van mening dat de Tv-spot geen visuele elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen.

Zij is bovendien van oordeel dat het beeld niet van aard is om de waardigheid van de man aan te tasten en dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot TV, pour faire la promotion de linge de lit, pyjamas et autres articles, montre différentes personnes en train de dormir. On y voit notamment un homme nu allongé sur le côté sur un lit, pour la présentation d’un drap-housse. A ce moment-là, la voix-off dit : « parce qu’ils (nos articles) sont ultra confortables, comme ce drap-housse en coton doux ».

Selon le Jury, la représentation de l’homme nu sur un lit présente un lien avec le produit dont il est fait la promotion et ses caractéristiques, à savoir un drap-housse en cotton doux. De plus, le Jury a noté que les parties génitales de l’homme ne sont pas visibles.

Le Jury est d’avis que l’image en question n’est pas choquante et que cette publicité n’est pas inconvenante par rapport aux enfants.

Compte tenu du contexte social actuel, il est également d’avis que le spot TV ne contient pas d’élément visuel contraire aux normes de décence couramment admises.

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas de nature à causer un préjudice moral à des enfants.

Il a de plus estimé que l’image n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité de l’homme et que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen