Wij kopen je gebouw 09-05-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: WIJ KOPEN JE GEBOUW

Product-Dienst / Produit-Service: Vastgoed

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Het reclamespandoek toont links en rechts zwart-witfoto’s van de helft van het gezicht van twee oudere mannen met een witte baard.
Daartussen het logo van de adverteerder en de volgende tekst:
“Last met je huurders?
Geen probleem.
Wij kopen je gebouw!
Te renoveren, te slopen of bouwgrond”.
Onderaan een gsm-nummer en de website van de adverteerder.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Volgens de klaagster tonen de foto’s aan de rechter- en linkerkant van de affiche mensen die er marginaal uit zien en is de tekst zelf beledigend. Dit is volgens haar een agressieve manier van klantenwerving op de rug van onvermogenden.

2) De klager vindt dit een zeer misplaatste en stigmatiserende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van het reclamespandoek in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

De Jury is van mening dat de gebruikte afbeeldingen twee oudere mannen met een witte baard neutraal in beeld brengen, zonder te suggereren dat personen met deze uiterlijke kenmerken in het algemeen lastige of onvermogende huurders zouden zijn.

Zij is derhalve van mening dat de reclame door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat in de betekenis die de klagers eraan geven.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep van personen te denigreren en evenmin in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen