Wellvita 18-12-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: WELLVITA

Product-Dienst / Produit-Service: Movizin

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame op de website van de adverteerder waarnaar de klaagster verwijst, bevat onder meer een afbeelding van het product in kwestie en een rood kader met “Speciale prijs – € 16,95 – 50% korting” met daaronder de doorgestreepte vermelding “Normale prijs € 33,95”, “Prijs vanaf € 16,95” en een knop “Product kopen”.
Als men hierop klikt komt men op een pagina met de keuze tussen:
– “Movizin Complex – Eenmalige aankoop” voor de prijs van € 44,95 en met onder meer de volgende vermeldingen: “Jij kunt Movizin Complex bestellen als losse aankoop voor de prijs van € 44,95*. De prijs is hoger dan wanneer je gebruik maakt van onze leveringsservice aanbieding en het is dan ook niet mogelijk om de eerste verpakking aan te schaffen voor de helft van de prijs.”
– “Movizin Complex – Leveringsservice” voor de prijs van € 16,95 en daarna € 33,95 en met onder meer de volgende vermeldingen: “Probeer Movizin Complex 60 dagen lang voor de helft van de prijs, slechts € 16,95*. Hierna zorgt onze automatische leveringsservice ervoor, dat je om de twee maanden een nieuwe voorraad van Movizin, toegestuurd krijgt, dat de behoefte voor 2 maanden dekt. Dit voor slechts € 33,95*. Je kunt op elk gewenst moment een pauze inlassen of de leveringsservice stopzetten.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat er aangeboden wordt dat je het product kunt kopen voor € 16,95 in plaats van € 33,95 (doorgestreepte prijs). Toen zij ging bestellen, zag zij echter dat als zij het product ging kopen, zij daar plots € 44,95 voor zou moeten betalen, tenzij zij akkoord zou gaan met herhaaldelijke toezegging. Zij vindt dit bijzonder misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de reclame op de website waarop zij betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de klaagster verwijst naar de doorgestreepte prijs van € 33,95 en naar de aanbieding om het product in kwestie voor € 16,95 te kopen.

Zij heeft tevens vastgesteld dat men als men op de onder deze aanbieding aanwezige knop “Product kopen” klikt op een pagina komt met de keuze tussen de optie “Movizin Complex – Eenmalige aankoop” voor de prijs van € 44,95 en de optie “Movizin Complex – Leveringsservice” voor de prijs van € 16,95 en daarna € 33,95.

De Jury is van mening dat de consument aldus voldoende duidelijk geïnformeerd wordt omtrent de twee mogelijkheden om het product te bestellen en omtrent het feit dat de promotionele prijs betrekking heeft op de eerste levering in het raam van een leveringsservice.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen