Weight Watchers 14-01-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: WEIGHT WATCHERS

Product-Dienst / Produit-Service: Weight Watchers

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont achtereenvolgens vrouwen die onder meer een taart bakken, pasta eten, fitnessen en op restaurant gaan.
VO: “Nieuw, mijn ww. Het afslankprogramma aangepast aan jouw levensstijl. Vertel ons wat je graag eet. Pasta bijvoorbeeld. Hoeveel je beweegt. Of je graag op restaurant gaat. En hoe jij je plan wil volgen zodat het perfect bij je past. Mijn WW, val makkelijker af op jouw manier. Start nu en ontvang tot 40% korting. WW, Weight Watchers heruitgevonden.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat in de spot enkel dames worden opgevoerd die gewicht moeten verliezen; er komt geen enkele man in voor. Volgens hem kan het niet zijn dat een bedrijf zich enkel richt op één geslacht en niet op de hele bevolking, met een product dat ook door beide geslachten kan worden gekocht. Het is volgens de klager alsof mannen niet bestaan en niet mogen vermageren bij de adverteerder: hun reclame is puur op dames gericht, met een duidelijk niet dames-gerelateerd product.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de tv-spot ter promotie van het afslankprogramma van de adverteerder achtereenvolgens vrouwen toont die onder meer een taart bakken, pasta eten, fitnessen en op restaurant gaan en hen met de voice-over aanspreekt over de kenmerken van het programma.

De Jury is van mening dat de adverteerder zich er aldus in deze spot toe beperkt om zich tot zijn vermoedelijke doelgroep te richten, zonder zich daarom echter aan de hand van de gehanteerde bewoordingen en beelden meteen ook uit te spreken ten aanzien van mannen die zouden willen afvallen met behulp van zijn programma of een bepaald ideaalbeeld inzake mannen of vrouwen naar voor te schuiven.

Zij is derhalve van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de zin die de klager daaraan geeft.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen te kleineren of te discrimineren en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen