VRT 11-01-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: VRT

Product-Dienst / Produit-Service: VRT MAX – ‘Season of sex’

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw 1: “Lou komt nooit klaar tijdens seks. Nooit, nada, nul orgasmes. Dus wat doet Lou?”
Voice-over: “Dat kom je te weten in de nieuwe reeks Season of sex op VRT MAX.”
Vrouw 2: “Ik start een experiment. Ik wil keihard klaarkomen en ik wil dat nu voor nieuwjaar met een mens van vlees en bloed. Een zot orgasme, zotte seks. Dus als jullie tips hebben, stuur mij.”
Voice-over: “Benieuwd of het Lou lukt? Kijk naar Season of sex, nu op VRT MAX.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt de reclame over hoe iemand een zo hoog mogelijk orgasme gaat bereiken zeer ongeschikt. Kinderen moeten dit volgens haar niet horen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot het opzet van een nieuw programma voorstelt en daarbij gebruik maakt van het register van het programma in kwestie.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze reclamespot de nieuwe serie “Season of sex” voorstelt, een reeks die jongeren en adolescenten wil informeren over seks, het gesprek met hen aangaan en clichés hieromtrent verbreken.

In deze context is de Jury van mening dat deze spot geen elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen in de huidige maatschappij.

Zij is eveneens van mening dat zijn inhoud niet van aard is om mentale of morele schade toe te brengen aan kinderen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen