VRT – Ketnet 30-08-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: VRT

Product-Dienst / Produit-Service: Ketnet Junior

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Jongen: “Wat is dat?”
Meisje: “Ik lust wel geen spinazie eh.”
Jongen: “Eikes, paddenstoelen.”
Meisje: “Eiik, zie je wel dat dat pikant is.”
Meisje: “Ik wil geen tomaten.”
Jongen: “Al die groene dingen die zijn vies.”
VO: “Samen groentjes eten kunnen we nog niet leuker maken.”
Meisje: “Eeeeiiih.”
VO: “Maar samen TV kijken wel. Tijdens Ketnet Junior, weetjes speciaal voor ouders. Zo wordt samen met je kleuter kijken nog plezanter.”
Kinderen: “Ketnet Junior!”
VO: “Voor jong en ouders. Je vindt Ketnet Junior ’s ochtends op Ketnet, in de namiddag op Canvas en de hele dag digitaal.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster wordt in deze reclame een afkeer voor groenten bij kinderen genormaliseerd en het tv-kijken gepromoot. Ze vindt dat dit echt niet kan: iets gezonds wordt afgebroken en iets ongezonds (tv) wordt door kinderen als leuk voorgesteld. Ze stelt zich tevens in het algemeen vragen bij het gebruiken van kinderen in reclames.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot kinderen aan het woord laat die zich negatief maar op een overdreven manier over groenten uitspreken en dit als voorbeeld van één van de moeilijke momenten voor jonge ouders, om dan promotie te maken voor een TV-kanaal waarnaar de ouders samen met hun kinderen kunnen kijken.

De Jury is vooreerst van mening dat de reclame in kwestie niet specifiek op kinderen gericht is maar wel jonge ouders viseert door onder meer de weetjes speciaal voor ouders naar voor te brengen om te benadrukken dat het betrokken TV-kanaal voor kinderen en hun ouders bestemd is zodat ze samen iets leuks kunnen doen.

Zij is ook van mening dat de spot op een humoristische manier een veel voorkomende situatie schetst om de boodschap van de adverteerder over te brengen zonder zich daarom meteen ook denigrerend uit te spreken over het eten van groenten.

Volgens de Jury komt de spot duidelijk ludiek over en bevat deze geen elementen die kinderen (of hun ouders) ertoe zouden aanzetten om er slechte eet- of andere gewoonten op na te houden.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om kinderen (of hun ouders) negatief te beïnvloeden wat gezond leven betreft en evenmin ruimer bekeken van aard is om een positief sociaal gedrag, levensstijl of houding of nog het oordeel of de voorkeuren van ouders te ondermijnen.

Zij is tevens meer in het algemeen van oordeel dat de wijze waarop deze spot kinderen aan het woord laat niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen