Volvo 22-12-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: VOLVO

Product-Dienst / Produit-Service: Volvo

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:

Voice-over: “Dit jaar is er geen autosalon. Daarom maakt Volvo van de straat zijn autosalon. U ziet onze modellen toch al overal. Wanneer u voor een rood licht staat bijvoorbeeld en er een Volvo achter u komt te staan. U kan uw ogen niet van uw achteruitkijkspiegel houden. Dat mooie Volvo-design, die kleur, die koplampen, (geluid van een claxon en een mannenstem die zegt “’t is groen he”) zelfs die claxon. Spot onze modellen overal op straat. Zoals de Volvo XC-40. Die is er al vanaf 275€ per maand. Aanbod voor professionelen. Info op volvocars.be. Volvo, the street is our showroom.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat de autoclaxon in de reclame haar al meermaals verschrikt heeft doen rondkijken, omdat je volgens haar bijna niet hoort dat de claxon uit de radio komt en niet van op de weg, en dat verschrikt rondkijken is uiteraard gevaarlijk.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat geluidseffecten gebruikelijk zijn in radioreclames en dat uit het creatief concept van zijn radiospot duidelijk blijkt dat dit element een integraal deel uitmaakt van het verhaal dat verteld wordt.

De Jury is van mening dat het duidelijk om een reclameboodschap gaat, met de voice-over die onder meer het voertuig beschrijft, en dat het gebruikte, niet overdreven luide of opvallende, geluid in casu niet van aard is om de aandacht van de gemiddelde consument af te leiden.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

 

andere beslissingen