Volvo 21-06-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: VOLVO

Product-Dienst / Produit-Service: Volvo V40

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche toont de nieuwe Volvo V40 die in een stad geparkeerd staat op het voetpad voor een eetgelegenheid.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Als fietser en voetganger is de klager zwaar teleurgesteld dat een grote autobouwer het volledig normaal vindt om billboards op te hangen waar zijn nieuwe auto op het voetpad staat geparkeerd – een overtreding die men dagelijks tegenkomt als voetganger en fietser en die ervoor zorgt dat men onnodige risico’s moet nemen om de auto te ontwijken, denk bijvoorbeeld maar aan rolstoelgebruikers of jonge gezinnen met buggy’s.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een wagen toont die in een stad geparkeerd staat op een voetpad.

De Jury heeft geoordeeld dat het in België niet toegelaten zou zijn om op de weergegeven plaats te parkeren en dat het getoonde gedrag derhalve een overtreding vormt van de verkeersregels of van de veiligheidsvoorschriften.

De Jury heeft ook geoordeeld dat de wagen op die manier gebruikers van het voetpad hindert en dat het getoonde gedrag derhalve de andere weggebruikers niet respecteert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in strijd is met de bepalingen van artikels 6 en 7 van de Febiac-code.

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de affiches verwijderd worden en dat de adverteerder de visual in kwestie niet meer ter beschikking zal stellen voor zijn verdelersnet.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen