Viva Cruises – Sophie Van De Vyver 06-09-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: VIVA CRUISES – SOPHIE VAN DE VYVER

Product-Dienst / Produit-Service: Cruise

Media / Média: Internet (Instagram)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op het Instagramaccount ‘sophisticatedbox’ bevat beelden van het cruiseschip in kwestie en de volgende tekst:
“Embarking on a new adventure as we swap ocean waves for river current !
Our first-ever Danube river cruise aboard the brand new VIVA TWO ship @vivacruises is a journey through culture, from Passau to Passau, with captivating stops in Austria (Vienna), Hungary (Budapest) and Slovakia (Bratislava)
Join us on this 7 days voyage through my stories (catch up on the highlights if you missed the beginning).
Have you ever experienced the charm of a river cruise?
Ad / @glenaki.travel.angels @vivacruises #presstrip
#vivacruises #rivercruise #danubecruise #passau #cruiselovers #travelblogging #cruisetravel #myvivamoments #checkin #rivercruiselife #vacayvibes #travelinspirations #wanderlusting #citytripping #wheretogonext #danuberiver”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De Engelstalige klager voerde aan dat deze influencer geen duidelijke vermelding aan het begin van haar post gebruikt om aan te geven dat dit reclame voor Viva Cruises is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en erop wees dat geen duidelijke vermelding aan het begin van de post gebruikt werd om aan te geven dat dit reclame voor het betrokken bedrijf is.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie beelden van het cruiseschip in kwestie bevat met daarbij eerst verschillende regels Engelstalige tekst en onder deze tekst de vermeldingen “Ad / @glenaki.travel.angels @vivacruises #presstrip” met erna een reeks andere hashtags.

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium, en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat de commerciële relatie meteen duidelijk zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was, op het moment van de klacht, ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft zij de betrokken partijen verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft zij er terdege nota van genomen dat onmiddellijk na ontvangst van de klacht de vermelding “Advertentie” aan het begin van de post werd toegevoegd.

Hoewel de Jury deze snelle aanpassing op prijs stelt, en met name ook het feit dat, in overeenstemming met de voormelde Aanbevelingen, in plaats van een afkorting zoals “ad” een voluitgeschreven vermelding wordt gebruikt, vestigt zij er in dit verband echter tevens de aandacht op dat diezelfde Aanbevelingen eveneens voorzien dat de vermelding aan de taal van de boodschap of de doelgroep aangepast dient te zijn.

Zij heeft de betrokken partijen derhalve verzocht om de vermelding “Advertentie” aan het begin van de post te vervangen door de Engelstalige vermelding “Advertising”.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen