Universal Pictures 25-10-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: UNIVERSAL PICTURES

Product-Dienst / Produit-Service: Film ‘The Exorcist: Believer’

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont beelden uit de film in kwestie, waaronder beelden van twee meisjes met verminkte gezichten die vastgebonden op stoelen zitten en akelig lachen en schreeuwen.
Aan het begin van de spot staan links bovenaan de Kijkwijzer-logo’s voor het leeftijdsadvies van 16 jaar en geweld, grof taalgebruik en angst vermeld.
Tekst op het scherm: “Dit jaar – The Exorcist Believer – Nu in de bioscoop”.
Ondertitels (vertaling van in het Engels gesproken tekst):
“Die meisjes hebben iets meegebracht.
Ze kloppen synchroon.
Eén meisje leeft, één meisje sterft.
Jij mag kiezen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster verwees naar een uiterst onplezierige ervaring die zij had terwijl zij samen met haar 10-jarige zoon naar “The Voice Kids” keek via de app om 21u45. Zij werden geconfronteerd met een reclame voor de gruwelijke film “The Exorcist”, die niet doorgespoeld kon worden. De beelden waren degoutant en walgelijk en niet alleen verontrustend voor haar als volwassen vrouw, maar ook voor haar echtgenoot. Ze kan zich niet voorstellen hoe beangstigend dit moet zijn voor een kind.
Als consument is zij van mening dat zij het recht heeft om beschermd te worden tegen schokkende en aanstootgevende inhoud, met name in advertenties die op grote schaal worden verspreid. De beelden kunnen potentieel schadelijk zijn voor een gevoelige doelgroep, zoals kinderen en mensen die moeite hebben met het verwerken van dergelijke expliciete inhoud.
Hoewel zij begrip heeft voor het belang van artistieke vrijheid, dienen er ook ethische grenzen en verantwoordelijkheden in acht te worden genomen om het publiek te beschermen.
Zij vraagt om deze lopende reclamecampagne niet meer te vertonen bij kinderprogramma’s of op tijdstippen waarop kinderen nog wakker kunnen zijn. En zelfs voor volwassenen.

2) De klaagster vindt de griezelige inhoud van deze reclame voor een horrorfilm niet geschikt bij programma’s. Wanneer zij via de app op haar TV kijkt, wil ze geen beelden zien voor een horrorfilm die je kan bekijken in de bioscoop. Zij heeft thuis een 4-jarig kindje rondlopen dat heel aangedaan was van wat hij zag. Hierdoor slaapt hij minder goed en kan hij de beelden die hij zag moeilijk uit zijn hoofd zetten. Je kan de reclame niet doorspoelen en als je de reflex hebt gevonden om het uit te zetten is het kwaad al geschied. Dit kan absoluut niet.

3) De klager is erg gechoqueerd vanwege de reclame voor deze horrorfilm. Hij was met minderjarigen tv aan het kijken en zij waren echt aangedaan hiervan. Horror-reclame zou net zoals pornografische reclame of reclame voor sigaretten verboden moeten zijn volgens hem. Dit type film is meestal een R-rated film, dus hoort deze niet thuis in reclamespots.

4) De klaagster deelde mee dat een bepaald reclamefragment dat meteen begint met beelden van de nieuwe ‘Exorcist’-film voor haar (en ongetwijfeld nog andere mensen) echt choquerend is en haar echt doet schrikken.

5) De klager kijkt regelmatig programma’s op vtm go in uitgestelde tijd en deze worden de laatste weken onderbroken met reclame voor de film ‘The Exorcist’. Zijn kinderen kunnen hier niet van slapen. Nog voor je kan wegkijken flitsen de eerste enge beelden al voor je ogen. Dit vindt hij niet OK, want de reclame verschijnt plots en kan niet worden vermeden, en zit ook tussen programma’s die wel geschikt zijn voor zijn kinderen.

6) De klaagster kreeg paniekaanvallen bij het afspelen van de reclame van ‘The Exorcist’.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot ter promotie van de film ‘The Exorcist: Believer’ en van de klachten die daarop betrekking hebben, en zowel de inhoud van de spot in het algemeen als diens ongeschiktheid specifiek voor jongere kijkers betreffen.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot beelden uit de horrorfilm met een leeftijdsadvies van 16 jaar in kwestie toont, waaronder beelden van twee meisjes met verminkte gezichten die vastgebonden op stoelen zitten en akelig lachen en schreeuwen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er onder meer nota van genomen dat voor deze spot een specifieke targeting was toegevoegd aan de reclamecampagne met de bedoeling om kinder- en familiefilms en programma’s te vermijden.

Wat de inhoud van de spot in het algemeen betreft, is de Jury van mening dat deze spot zich er, zoals bij trailers gebruikelijk is, toe beperkt om een selectie van fragmenten uit de gepromote film te tonen en aldus informatie te geven in verband met het genre van de film.

Zij is van mening dat de gebruikte beelden aldus een getrouwe weergave van de film beogen te vormen, die een vervolg is op een gekende klassieker uit het genre, zonder daarom echter overdreven angstaanjagend te zijn ten aanzien van het brede publiek waarop de film en de reclamecampagne ervoor zich richten.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren en derhalve als dusdanig niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Dit neemt niet weg dat de Jury tevens de mening is toegedaan dat de kwestieuze spot wel degelijk van aard is om choquerend over te komen voor jongere kijkers die ermee worden geconfronteerd, wat in casu klaarblijkelijk het geval is geweest, getuige waarvan de diverse klachten die specifiek dit punt betreffen.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 18.3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden in een context waarin jongere kijkers geacht mogen worden te kijken.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds had aangegeven dat zijn mediapartner meteen heeft ingegrepen waar nodig zodat dit door een ongewilde menselijke vergissing veroorzaakte voorval zich niet meer kon herhalen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen