Unilever – Cornetto 06-10-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: UNILEVER

Product-Dienst / Produit-Service: Cornetto

Media / Média: TV
 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot begint met de tekst: « There’s just one … Cornetto (logo) ».
Men ziet vervolgens het gepromote product en de volgende tekst verschijnt onderaan het scherm zoals bij karaoke:
« Just one Cornetto
Give it to me
Give me Cornetto
From Italy ».
Op het einde opnieuw: « There’s just one … Cornetto (logo) ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat de tv-spot doet uitschijnen dat dit product afkomstig is uit Italië, terwijl het echter in Nederland geproduceerd wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van het merk Cornetto van de adverteerder onder meer vermeldt: “Give me Cornetto from Italy”.

Zij is van mening dat de reclame zich er aldus toe beperkt om het land van het product in kwestie in de verf te zetten, zonder hiermee echter meteen ook te claimen dat het product in kwestie exclusief in Italië geproduceerd zou worden.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de betrokken tekst van de reclame correct is, zowel naar herkomst als naar productie. Zij heeft er inderdaad nota van genomen dat Cornetto ijsjes wel degelijk in Caivano, in Italië gemaakt worden en dat de Cornetto ook in Italië ontstond, door toedoen van Spica, een ijsmaker uit de Gianturco-wijk in Napels.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen