Unigro 11-10-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: UNIGRO

Product-Dienst / Produit-Service: Unigro

Media / Média: Andere (direct mail)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De mailing bestaat uit verschillende documenten, waaronder twee specimen waardecheques, een brief en een flyer met op de achterkant de bestelbon.

De betrokken specimencheque zelf, die in het midden van de flyer is aangehecht, bevat onder meer de volgende vermeldingen:

 • “waardecheque”;
 • “Deze specimencheque geeft u recht op: Tachtig euro aan kortingen”;
 • “Als dank voor uw bestelling schenkt het directiecomité u dit bedrag aan kortingen in de vorm van aankoopcheques die u bij uw artikelen krijgt. Geldig op een volgende bestelling.”.

De begeleidende flyer bevat onder meer de volgende vermeldingen:

 • in een kader onderaan: “U bent geselecteerd als begunstigde van 2 cheques die u recht geven op waardevolle beloningen. Deze chèques moet u valideren voor (datum). Zodra we uw antwoord krijgen, worden uw cheques gevalideerd in de vorm van getrouwheidsbeloningen. Om uw cheques te valideren, gaat u als volgt te werk:
 1. Plaats een bestelling, voor om het even welk bedrag.
 2. Geef uw persoonlijke Geschenkcode (…) door bij uw bestelling.
 3. Uw cheques worden meteen gevalideerd.”;
 • op blz. 2: “Uw 1e cheque geeft u recht op: 80€ aan kortingen. Als dank voor uw bestelling krijgt u 80 euro in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.”.
 • op de bestelbon zelf, in de rubriek ‘cadeau-aanvraag’: “Ja, ik bestel. Om mij voor mijn trouw te belonen, kent Unigro mij al mijn cadeaus en voordelen toe. 80 € aan kortingen (…)”.

De begeleidende brief bevat onder meer de volgende vermeldingen:

 • “Voor u: 2 waardecheques en een extra bonus!”;
 • “Uw eerste cheque geeft u recht op 80 euro aan kortingen in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalt aan dat onderaan in een kader staat dat als men de vermelde code toevoegt aan zijn bestelling de cheques gevalideerd worden. Als evenwel blijkt dat hij de korting van 80 euro niet krijgt, zegt men dat deze enkel van toepassing is bij een volgende bestelling. Hij vindt deze reclame misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de verschillende bestanddelen van de mailing in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft dienaangaande onder meer vastgesteld dat in de begeleidende flyer en brief respectievelijk vermeld staan: “Uw 1e cheque geeft u recht op: 80€ aan kortingen. Als dank voor uw bestelling krijgt u 80 euro in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.” en “Uw eerste cheque geeft u recht op 80 euro aan kortingen in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.”. Op de aangehechte specimencheque zelf staat bovendien het volgende vermeld: “Als dank voor uw bestelling schenkt het directiecomité u dit bedrag aan kortingen in de vorm van aankoopcheques die u bij uw artikelen krijgt. Geldig op een volgende bestelling.”.

De Jury is van mening dat aldus in de mailing in kwestie voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de aangehechte waardecheque een specimencheque is en dat de consument de eigenlijke aankoopcheques pas zal ontvangen samen met de artikelen van zijn eerst geplaatste bestelling, zodat deze pas toepasbaar zijn bij een daaropvolgende bestelling.

De Jury is derhalve van oordeel dat de mailing in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen